Motion med krav på en handlingsplan för klimatarbetet

Miljöpartiet i Säter vill att Säters kommun gör en handlingsplan för att uppnå klimatneutralitet senast år 2040. Den kolidioxidbudget som finns för Säters kommun visar vad som måste göra men kommunen måste bestämma hur det ska göras.

Klimatet kan inte vänta. De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC och andra vetenskapliga arbeten visar att för att uppfylla målet i Parisavtalet att hålla den globala temperaturökningen till 1,5 grader så behöver vi göra kraftiga minskningar av utsläppen av växthusgaser under de närmaste tio åren. Vi kan inte vänta  - vi måste handla nu.

Miljöpartiet i Säter vill att Säters kommun gör en handlingsplan för att uppnå klimatneutralitet senast år 2040. Den kolidioxidbudget som finns för Säters kommun visar vad som måste göra men kommunen måste bestämma hur det ska göras.

Motionen hittar ni här.

En koldioxidbudget är en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: