Politik som gör skillnad i Säter

Säter

 Miljöpartiet de gröna i Säter arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Säter.Ett Säter för oss som lever nu och för de som kommer efter oss. Vi kämpar för miljö och medmänsklighet.Miljöpartiet i Säter ska arbeta aktivt i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder och styrelser men också verka och synas bland människor och genom media.Följ oss på Facebook  https://www.facebook.com/miljopartietsater/.

Aktuellt i Säter

Säter, 4 februari 2021

Säters kommuns handlingsplan för klimatneutralitet ute på remiss

Säter, 11 maj 2020

Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Säter, 2 december 2019

Kommunfullmäktige i Säter har bifallit Miljöpartiets motion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Nya namn i Miljöpartiets styrelse

En budget för det nya gröna folkhemmet

EU är vårt hopp när regeringen sviker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Kommunfullmäktige Säter