Politik som gör skillnad i Säter

Säter

 Miljöpartiet de gröna i Säter arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Säter.Ett Säter för oss som lever nu och för de som kommer efter oss. Vi kämpar för miljö och medmänsklighet.Miljöpartiet i Säter ska arbeta aktivt i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder och styrelser men också verka och synas bland människor och genom media.Följ oss på Facebook  https://www.facebook.com/miljopartietsater/.

Aktuellt i Säter

Säter, 4 februari 2021

Säters kommuns handlingsplan för klimatneutralitet ute på remiss

Säter, 11 maj 2020

Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Säter, 2 december 2019

Kommunfullmäktige i Säter har bifallit Miljöpartiets motion

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Klimatsveket  – upprop för klimatet

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Märta på turné

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Kommunfullmäktige Säter