Miljöpartiets budgetförslag för en hållbar kommun

Den 17 juni beslutas Sigtuna kommuns budget i Kommunfullmäktige.

I Miljöpartiets budgetförslag finns satsningar på att skydda tätortsnära natur, öppna Konsthall Märsta, införa tvålärarsystem i skolan och återinföra äldreboendevärdar. Man satsar även på att förebygga psykisk ohälsa, våld och drogmissbruk.

Satsar på bostadsnära natur

Miljöpartiet satsar på att bevara tätortsnära natur i alla kommundelar och inrätta fler naturreservat.
– När vi blir fler invånare ökar slitaget i våra grönområden. Miljöpartiet avsätter resurser så att kommunen kan säkerställa att naturen nära våra bostäder finns kvar, till exempel genom att köpa mark. Var du än bor i kommunen ska du ha nära till naturen säger
Karolina Windefalk, gruppledare för Miljöpartiet Sigtuna.

Miljöpartiet satsar också på att invånarna ska få fler koloniområden med möjlighet till odling. Andra natur- och miljösatsningar i förslaget är en åtgärdsplan för att gynna pollinatörer, att ljusföroreningar som stör nattaktiva djur ska minimeras och att kommunens åkrar ska brukas utan kemiska bekämpningsmedel. Man avsätter särskilda medel för åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten i kommunen. Övergången till ickefossila drivmedel är prioriterad och man vill se att en plan för laddinfrastruktur för elfordon ska tas fram.

Förebyggande socialt arbete
I budgetförslaget finns satsningar på bland annat samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid samt en handlingsplan mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

– Naturligtvis ska invånare i kris få hjälp, men att förebygga krisen är bättre. Vi undviker att individuella tragedier uppstår och spar resurser i form av senare omhändertagande genom att satsa på att förebygga psykisk ohälsa, våld och drogmissbruk, säger Karolina Windefalk.

Miljöpartiet vill också se ett stödcentrum för unga brottsoffer och öka resurserna till avhopparprogrammet för kriminella. Segregation ska motverkas genom satsningar på samhällsplanering ur ett socialt perspektiv.

Fler vuxna och mer natur i skolan
Miljöpartiet vill se fler vuxna i skolan. Man satsar på tvålärarsystem i grundskolan och att alla högstadieskolor ska ha skolvärdar. Naturskolan får mer resurser till sin verksamhet med skolor och fritidshem.

Stöd till nattvandrare och rättvis tillgång till kultur
Miljöpartiet satsar på att det ska finnas fritidsgårdar i alla kommundelar, en ny idrottshall på Skepptuna skola och ett allaktivitetshus. Tryggheten ska förbättras genom fler fältassistenter och stöd till föreningar som har nattvandrare. I Miljöpartiets förslag höjs inte avgifterna för kulturskola, bad och andra fritidsaktiviteter - alla ska ha råd att lära sig simma, dansa, måla och spela instrument. Miljöpartiet vill också se att konsthallen i Märsta öppnas och återupptar konst- och kulturverksamheten.

Återinför äldreboendevärdar
Enligt Miljöpartiet bör den kommunala äldreomsorgen återinföras, med satsningar på personalens arbetsvillkor och bättre kontinuitet i mötet med vårdtagaren. Man satsar också på att återinföra äldreboendevärdarna som ett komplement till personalen i syfte att sätta guldkant på tillvaron för de boende.

Lägger inte pengar på hög
– Kommunens resurser ska användas där de behövs för att våra invånare ska få bättre skola, vård och omsorg. Miljöpartiet satsar 71,6 miljoner kronor på välfärden, vilket är 23 miljoner mer än den moderatledda majoriteten satsar. Vi har fortfarande ett resultat på 30 miljoner kronor och en buffert på 5,7 miljoner i volymreserv, säger Karolina Windefalk.

Läs hela vårt budgetförslag här: MP Sigtuna Budget 2022

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: