Söderhamn

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Söderhamn vill arbeta vidare med att få Sverige, Gävleborg och Söderhamn att blomstra. Vi vill se ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. En sådan omställning ger arbetstillfällen och miljövinster. Vi får även ett starkare lokalsamhälle och ett stort utrymme för entreprenörer inom alla sektorer. Det är mycket vi kan göra tillsammans för att bygga en välfärd just utifrån våra förutsättningar, och göra det både långsiktigt och hållbart.

 

Våra 3 lokala prioriteringar:

1. Arbeta för att Söderhamn skall ge minimal klimatpåverkan och värna om vår miljö.

2. Förbättra villkoren för anställda i kvinnodominerade yrken. Löner, arbetstid och personaltäthet mm. Feminism i praktiken.

3. Satsa på integration av nya svenskar och asylsökande för att de skall känna sig välkomna och snabbt få möjlighet till egen försörjning.

 

20160301 Pga pågående byte av webr​edaktör uppdateras sidan inte fn.  

Giffri förskola! Miljöpartiet i Söderhamn har motionerat om, och fått gehör i fullmäktige, att jaga gift på förskolorna och att ta bort allt som är hälsovådligt.
Våra prioriteringar

Miljö.

Vår planet har begränsade resurser. Våra livsmöjligheter avgörs hur väl vi klarar av att leva i samklang med det ekologiska systemet på planeten Jorden.

Skola och utbildning.

Skolan skall enligt skollag och läroplaner vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom skall undervisningen bedrivas individualiserad och i det utgå från varje elevs nivå och förmåga. Genom detta förväntas eleven nå sin fulla potential och undervisningen ge optimalt resultat.

Miljöpartiet de gröna Söderhamn

Kontakt