Ekonomi och skatter

Ekonomi och skatter

Ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser. Det behövs ett nytt ekonomiskt system, som tar hänsyn till och ansvar för vår miljö, strävar efter jämlikhet mellan människor och ger alla goda möjligheter till ett gott liv.
De ekonomiska klyftorna måste minska. En utveckling i motsatt riktning ökar den sociala oron, lokalt och globalt. Världshandeln måste bygga på rättvisa villkor. Som individer måste vi förändra våra attityder och värderingar. Vår livsstil och konsumtion måste hålla sig inom det som är långsiktigt och globalt hållbart. Vi i ”den rika” världen kan inte käka upp hela kakan nu, ta död på djur, natur, hav, sjöar och älvar och förpesta luften – och sen säga till våra barn: ”Ledsen, stumpan! Men jag har mördat planeten!” Den globala ekonomin tål inte heller uttömda naturresurser och kvävande luft. Vår privata ekonomi är med i den globala snurren med pengar. Var t.ex. våra pensionsfonder väljer att placera pengar spelar roll. Några satsar på fossilindustrin, dvs. investerar i kommande vinster från oljeutvinningen. Om världens ledare, förhoppningsvis, kommer fram till ett stopp för koldioxidutsläppen, blir dessa marker/områden värdelösa. Ekonomisk kris uppstår och tji pensionspengar. Miljöpartiet i Söderhamn vill inspirera alla i kommunen att börja tänka i banor av att hushålla och spara, återanvända och reparera. Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för ökade koldioxidskatter och införa progressiva konsumtionsskatter, speciellt på sådant som är onyttigt, giftigt, icke Fair Trade. Dessa skattepengar ska oavkortat gå till den offentliga konsumtionen, dvs. skola, vård och omsorg. Miljöpartiet i Söderhamn verkar för att minska arbetstiden till 35 timmar i veckan och på sikt 30 timmar. Detta kommer att ge mer utrymme för människor att umgås med barn, föräldrar och vänner, odla, idrotta, delta i föreningslivet, mm. Utrymme kommer då även att skapas för fler människor att få arbete. Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för en långsiktig hållbar ekonomi genom en omställning av energisystemet. Det går åt energi att producera och transportera varor, värma hus och skapa ljus i hem, på gator och vägar. Dels måste vi få stopp på energislöseriet, dels måste produktionen av förnybar energi öka till hundra procent. Mer vindkraft och solenergi. Miljöpartiet i Söderhamn vill att hela Sverige ska leva. Resandet bör ske med tåg och då ska det finnas bra, fungerande järnväg genom hela Sverige. Flyget ska betala flygbränslets negativa miljöpåverkan genom att bränsle- och koldioxidskatter införs.

Nyheter på Ekonomi och skatter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter