En hållbar ekonomi för 
människa och planet

Miljöpartiet vill se en hållbar ekonomi där vi slutar använda fossila bränslen och ställer om till att återanvända och återvinna material. Vi vill se en rättvis omställning av ekonomin där vi vänder på utvecklingen med ökande ekonomiska klyftor i Sverige. Den ekonomiska utvecklingen måste ske inom planetens gränser. För att uppnå det vill vi använda oss av ekonomiska styrmedel som gynnar det som är bra för miljö och klimat och styr bort från sådant som skadar miljön och klimatet. 

Miljöpartiet vill

  • Ställa om till en fossilfri och cirkulär ekonomi inom planetens gränser.
  • Vända utvecklingen med ökande ekonomiska klyftor, bland annat genom en mer rättvis beskattning av stora kapitalinkomster.
  • Använda ekonomiska styrmedel för att gynna sådant som är bra för miljö och klimat.
  • Sänka kostnaderna för sånt som är bra för miljön, som reparationer och second hand.
  • Att de som har mest pengar ska bidra mer till välfärden.
  • Att omställningen till en fossilfri ekonomi ska vara rättvis.
  • Främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet.
  • Genomföra stora investeringar i de klimatvänliga alternativ som vi behöver för att skapa en fossilfri ekonomi.

Nyheter på Ekonomi och skatter

MP kommenterar regeringens budget

Investeringsplan för gröna jobb och stärkt ekonomi

En budget för det gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter