Grön skatteväxling ger nya 
jobb och bättre miljö

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Miljöpartiet vill

 • göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland med cirkulär ekonomi,
 • sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring,
 • sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand,
 • investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi samt få bort fossila investeringar och subventioner, och
 • främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet.

Hållbar konsumtion i EU

Miljöpartiet vill stärka den cirkulära ekonomin in EU genom att:

 • se till att alla varor i EU har lättillgänglig information om innehåll och ursprung samt om hur reparation och återvinning går till
 • införa ett pantsystem på EU nivå för exempelvis elektronik
 • förbjuda produkter som byggs för att gå sönder i förtid
 • förlänga garantitiden för att uppmuntra tillverkarna att producera varor som håller längre.

Långsiktighet i statens finanser

Miljöpartiet står för ett långsiktigt perspektiv på den ekonomiska politiken. På samma sätt som vi inte vill förbruka naturresurser på ett ohållbart sätt, vill vi inte heller lämna över en ekonomisk skuld till kommande generationer. Vi värnar därför om stabilitet i de offentliga finanserna.

Välfärd utan utsläpp

Miljöpartiet vill ställa om till en ekonomi som tar hänsyn till miljö och människors välbefinnande. Vi vill göra Sverige till världens första välfärdsland fritt från fossil energi, där livskvaliteten är hög och miljöpåverkan låg. Vi vill att EU tar klimatfrågan på allvar och fokuserar på att nå nollutsläpp senast år 2040. Europa behöver en cirkulär ekonomi där vi lagar, delar och återvinner istället för att slänga och köpa nytt.

Grön skatteväxling

Vi vill fasa ut subventioner till fossil energi. Vi vill göra miljöförstöring dyrare med höjd skatt, som växlas mot sänkt skatt på arbete för att främja jobb och företagande. Vi kallar det grön skatteväxling.

Lätt att göra rätt

Idag är det ofta dyrt och krångligt att välja det miljösmartaste alternativet. Miljöpartiet vill göra hyrtjänster, begagnatförsäljning och reparationer billigare med ett förslag vi kallar hyber-avdrag på skatten. Så blir det lättare att göra rätt för miljön i vardagen.

Investera i klimatet

Vi vill investera i nya stambanor för höghastighetståg, flerbostadshus i trä, solceller och vindkraft. Det skapar jobb och är klimatsmart.

Vi vill att pensionspengarna flyttas från investeringar i fossil energi. Det ska bli lättare att spara hållbart med gröna sparkonton.

EU-pengar ska inte gå till investeringar i fossil energi, utan styras om till investeringar för hållbara transporter och förnybar energi.

Mer jämställdhet och jämlikhet

Alla mår bättre i mer jämlika samhällen visar forskning. Den ekonomiska politik som vi för i regeringen minskar klyftor och  jämnar ut könsskillnader i inkomst. Vår vision är att varje människa ska vara garanterat ett stöd som går att leva på, oavsett orsak till att hen saknar inkomst.

Miljöpartiet i EU vill:

 • att EU ska ta fram en europeisk koldioxidbudget, så att vi får samma ordning och reda för klimatet som för ekonomin
 • styra om jordbruksstödet så att stödet går till ekologiskt jordbruk och åtgärder som stödjer biologisk mångfald
 • införa alternativa välfärdsmått i EU:s långtidsbudget som synliggör kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi bildade regering har vi:

 • infört nya mått för välstånd, utöver BNP, som mäter den ekonomiska, miljömässiga och sociala utvecklingen i Sverige,
 • infört alternativa välfärdsmått i EU:s långtidsbudget som synliggör kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd.
 • genomfört rekordstora investeringar i bland annat laddstolpar och  solceller,
 • infört klimatskatt på flyg,
 • infört ett bonus-malus-system där nya bilar som släpper ut mycket blir dyrare att köpa och bilar med låga utsläpp blir billigare,
 • höjt skatten på fossil bensin och diesel,
 • infört en ny skatt på kemikalier i elektronik,
 • sänkt momsen på reparation av cyklar, skor och kläder,
 • utvidgat RUT-avdraget till att gälla reparation av vitvaror,
 • sänkt arbetsgivaravgiften det första året för företagare som anställer sin första medarbetare,
 • infört bonus till den som köper elcykel, elmoped och elmotor till båten och
 • gjort det lättare att spara sina pengar hållbart med nya krav på fond- och pensionsmarknaden.

 

Nyheter på Ekonomi och skatter

DN Debatt. ”Sänk skatten för löntagare, arbetslösa och föräldralediga”

Sverige ska bli en cirkulär ekonomi

Vi har inte råd att låta M curla utsläpparna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter