Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Vårdpersonalen har fått berättigad uppmärksamhet under pandemin. Det sätt
på vilket de ställt om sina arbetsuppgifter, arbetat med till en början
undermålig utrustning, tagit extrapass och suttit med svårt sjuka patienter som
fått dö utan kontakt med sina anhöriga, det är värt all den uppskattning som de
fått. En del har själva blivit smittade på arbetet.

Dessa insatser får inte ta fokus från att vården redan innan var under stor
press. Det var svårt at hålla vårdgarantierna. Dåliga arbetsförhållanden för
sjuksköterskor och undersköterskor ledde till flykt från sjukvården, vilket i sin
tur ledde till svårigheter att hålla vårdplatser öppna, därefter platsbrist,
patienter väntande på akutmottagningar hela eller halva dygn, därigenom
bristande medicinsk säkerhet, fysisk och etisk stress för personalen och ännu
större personalflykt. Hyrpersonal har använts i viss omfattning, vilket fyller en
lucka i schemat, men med belastning på de fast anställda och dessutom med
provokativt högre lön. I region Sörmland uppgick kostnaden för hyrpersonal
redan 2020 till 6 %, 2021 var den högre än så.

Vi tror att de som väljer att arbeta i vården gör det för att de genuint vill hjälpa
och gör nytta för människor. Men kraven kommer att vara fortsatt höga på
vårdpersonalen. Den psykiska ohälsan i form av utmattningssyndrom är hög
bland omvårdnadspersonal och läkare framför allt kvinnor. Vi har inte råd att
gå miste om mer personal. Vården i Sverige har fått ett engångsbidrag från
staten för återhämtning för personalen. Det är bra men räcker inte på långa
vägar.

Miljöpartiet Sörmland vill införa 80 % arbetstid med full lön för vårdpersonal i
heldygnsverksamhet. Vi vill införa karriärvägar för sjuksköterskor och
undersköterskor. Miljöpartiet vill också ge tid för handledning av yngre
kollegor. Så lockar fler att arbeta i vården. Personal som stannar kvar med
glädje behövs för patienterna, för sina arbetskamrater och föra att handleda
och undervisa blivande kollegor. Det är Miljöpartiets väg till ett hållbart
arbetsliv.

Maria Carlén Lindwall, toppkandidat för MP region Sörmland

Länk till debattartikeln som publicerades på Vårdfokus.se:

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter