Framgångar i landstingspolitiken: psykologförstärkning på länets vårdcentraler

Carl Werner, vice ordförande i Primärvårdsnämnden, bloggar om en viktig grön framgång i vården.

Under 2015 har antalet psykologer på de landstingsdrivna vårdcentralerna i Sörmland mer än fördubblats, från sju till sjutton. Landstinget fortsätter satsningen under 2016, med målet att varje vårdcentral ska ha minst en psykolog anställd.

Erfarenheterna från de vårdcentraler som redan tidigare haft psykologer i arbetslaget har varit mycket goda, både för patienter och personal. Yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer kan dra nytta av varandras kunskaper. Det ger ett mervärde för patienten, och personalen får möjlighet att lära av varandra. På så sätt stärker satsningen på psykologer vårdcentralernas specialitet: att ta ett helhetsgrepp för att främja hälsa.

Vårdcentralen har en viktig fördel i sin småskalighet och i närheten till patienterna. Det är lätt att bygga upp en personlig kontakt och kontinuitet i mötena. De flesta av Sörmlands invånare har minst en vårdcentral inom gång- eller cykelavstånd från arbetet eller bostaden. Korta resor ökar sannolikheten att man söker vård i tid, och gör att vårdbesöket i sig tar mindre tid i anspråk. Personliga möten, kontinuitet och närheten är viktig i all vård, men blir extra tydlig i arbetet med psykisk hälsa.

Ett ökat fokus på förebyggande hälsoarbete kräver att vårdcentralerna gör en större del av vårdens arbete. Helhetstänkandet är centralt för ett effektivt förebyggande arbete, och är med det också en ideologisk fråga för Miljöpartiet. Vi gick till val på att stärka bredden av kompetenser på vårdcentralerna, bland annat med psykologer, och det känns bra att tillsammans med de övriga partierna i den styrande Koalitionen ha infriat det vallöftet.

/Carl Werner (MP), vice ordförande i Primärvårdsnämnden

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: