Bostäder för nyanlända

Majoriteten i Sollentuna lyfter nu Miljöpartiets förslag om villaintegrerat boende för nyanlända

I december 2014 såg Miljöpartiet att kommunens behov att få fram bostäder för nyanlända flyktingar skulle öka här framöver. Vi lanserade idén att kommunen skulle koppla ihop nyanlända med villaägare samt bostadsrättinnehavare som vill hyra ut del av deras boende. 

Vi var tydliga med att förslaget inte skulle lösa bostadsproblematiken helt, men mycket väl kunna vara en dellösning. Vi såg även andra positiva effekter så som att uthyrningen kan ge de nyanlända möjlighet att ta del av etablerade svenskars nätverk som kan underlätta introduktionen på den svenska arbetsmarknaden. Se http://www.mp.se/sollentuna/just-nu/vi-foreslar-villaintegrerat-boende-nyanlanda

Företrädare från majoritetspartierna menade att det var krångligt och inget kommunen skulle lägga tid och resurser på. Oro kring försäkringsfrågan lyftes också fram. Man menade sammanfattningsvis att risken för kommunen skulle bli för stor.

2014 hade kommunen ett avtal med Migrationsverket att ta emot 22 nyanlända. 2015 ökade åtagandet till 84 personer. I år ska kommunen ordna boende för 216 personer, vilket visar att Miljöpartiets prognos om ökat åtagande för kommunen slog in. Högst troligt kommer siffran stiga ytterligare både 2017 och 2018. Då har Migrationsverket hunnit pröva ansökningarna från de som sökte asyl i slutet av 2015.

Nu väljer majoritetspartierna att lyfta upp förslaget, som ett av flera förslag för att få fram boenden att hyra ut. Självklart välkomnar vi att de har tänkt om, samtidigt som vi beklagar att det behövde ta nästan ett och ett halvt år för dem att inse kommunens stora behov att få fram lägenheter. Hade förslaget antagits redan då vi föreslog det hade vi nu vetat hur många boenden det går att få fram den här vägen i Sollentuna.

För att inte halka efter tidsmässigt en gång till i boendefrågan för nyanlända behöver kommunen nu arbeta med mer långsiktiga lösningar så som att få fram fler hyresrätter genom markanvisning till Sollentunahem, samt om behov så uppkommer redan nu leta efter ytterligare tänkbara markplättar för tillfälliga paviljonger.    

Miljöpartiets protokollsanteckning i ärendet hittar du här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: