Gruppledarens månadsbrev – Oktober 2017

Gruppledarens månadsbrev – Oktober 2017

Ska vara lönsamt att sortera soporna

I Sollentuna är renhållningstaxan konstruerad så att den är uppdelad i en grundtaxa och en vikttaxa. Den senare gör att det blir dyrare ju mer som slängs. På så sätt finns en morot att sortera sina sopor. De senaste åren har verksamheten gjort överskott. Enligt lagen är det inte tillåtet för kommunen att tjäna pengar på renhållningen. Därför kommer avgiften nu sänkas. För mig är det viktigt att värna principen om en styrande avgift där det skapas ett incitament att sopsortera. Nu sänks grundavgiften, och den rörliga viktavgiften blir oförändrad. Det införs också en avgift för hushåll som slänger soppåsar i fel kärl. Det betyder att incitamentet kommer finnas kvar och faktiskt öka, procentuellt sett, trots den lägre avgiften.

Vackra ord från kommunbudgeten bleknar

Kommunfullmäktige fattade beslut om att satsa 4,2 miljoner kronor under 2017 på det strategiska hållbarhetsarbetet, men endast knappt hälften har nu förbrukats trots att tre fjärdedelar av året gått. När det gäller den strategiska vattenplaneringen har än mindre gjorts jämfört med vad som beslutats ska göras. Där finns en budget på 2,6 miljoner kronor, men endast 757 tkr har använts. Detta framgår av kommunens delårsrapport. Pengarna på stadsbyggnadsavdelningen har omfördelats från vattenverksamheten och hållbarhetsarbetet till förmån för översiktsplanearbetet. Att så lite har förbrukats av de resurser som avsatts till miljöarbetet är beklagligt, men är en prioriteringsfråga. Nu vill jag att miljöpengarna ska reserveras till nästa budgetperiod för det ändamål som kommunfullmäktige har beslutat att de ska användas till.

Diskussionsdag om nästa mandatperiod

Under en lördag i september träffades vi förtroendevalda för Miljöpartiet i Sollentuna för att diskutera partiets roll här lokalt, sollentunapolitiken i allmänhet och hur vi vill att Sollentuna utvecklas framöver. Slutsatsen är att vi behövs även under kommande mandatperiod och därmed absolut ska ställa upp i valet 2018. Visserligen har kommunen tagit bra beslut såsom att bli den första kommun i Sverige som inte tär på jordens resurser. Men planer är inget värt om de stannar i några dokument som ligger på en dammig hylla. Någon behöver se till att de inte hamnar där, och den någon är Miljöpartiet.

Prisutdelning för stadsmiljön

Jag var in till Stockholm för att se när den tillfälliga Östermalmshallen på Östermalmtorg fick Handelskammarens Stadsmiljöpris för 2017. Därefter följde ett seminarium som naturligtvis hade temat ”Tillfälliga byggnader”. Tillfälliga byggnader kan fungera som testballonger för att hitta gränsen för vad som är möjligt och okej att uppföras. De ska ändå inte stå kvar så länge. Även om det finns många exempel, även i Sollentuna, på tillfälliga uppföranden som fortfarande står kvar. I stan utgör Strömbron ett exempel. Den planerades att finnas i 10 år, men firar nu 70 år.

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

Relaterade nyheter

Sollentuna, 27 september 2019

Kommunen gör det svårare att leva miljövänligt!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter