Låt Solnaborna ta beslut om lokala satsningar!

Lyssna

Den lokala demokratin i Solna behöver utvecklas. Därför har Miljöpartiet motionerat om att införa medborgarbudget.

Bernhard Huber föreslår nya grepp för att utveckla demokratin i Solna.

Medborgarbudget innebär att kommunen avsätter en viss del av budgeten som medborgarna får disponera över och använda till sådant som de tycker är viktigt. Idén kommer ursprungligen från Brasilien. Syftet var att modernisera styrningen av kommunen och öka legitimiteten för de demokratiska processerna. Företeelsen spred sig över landet och vidare ut i världen. Numera används medborgarbudget också i flera svenska kommuner.  

Den vanligaste formen av medborgarbudget i Sverige är att medborgare lämnar eller röstar om förslag om hur en del av investeringsbudgeten inom ett visst geografiskt område ska användas.

- Ska det bli en badbrygga, en lekplats eller en dansbana? Det är exempel på lokala förbättringar som medborgare i Solnas stadsdelar kan föreslå och rösta om med medborgarbudget, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Det intressanta med medborgarbudget är att deltagande medborgare lär sig att förstå hur komplext det kommunala beslutsfattandet är. De lär sig att prioritera. Erfarenheter visar att medborgarna gärna prioriterar skola och kultur. Även politikerna har nytta av processerna genom att få kunskaper om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar vilket kan vara till nytta i det övriga beslutsfattandet.

- För oss är det viktigt med öppenhet och mer dialog med medborgarna. Därför skrev vi motionen, avslutar Bernhard Huber.

Miljöpartiets motion om att införa medborgarbudget tas upp på kommunfullmäktige i augusti 2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: