Politik som gör 
skillnad i Solna

Solna

Solna ska vara en öppen, hållbar och modern stad som tar hänsyn för kommande generationer. Vi har höga ambitioner för klimatet och prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar. Vi vill värna och utveckla Solnas natur och grönområden. Vi vill satsa på skolan och se till att alla barn får en god uppväxt i Solna.

Sedan kommunvalet 2018 är Miljöpartiet med och styr kommunen i en politisk majoritet med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Victoria Johansson, Bernhard Huber

Miljöpartiets toppkandidater i kommunvalet i Solna: Victoria Johansson och Bernhard Huber (Foto: Jenny Thörnberg)

Vill du engagera dig eller bli medlem? Mejla solna@mp.se eller ring 076-038 70 83!

Följ oss på Facebook och Instagram!

Aktuellt i Solna

Solna, 19 juni 2022

Strandskyddet räddade Råstasjön

Solna, 12 juni 2022

Elever i resursskolor hamnar i kläm

Solna, 30 maj 2022

4H-gård på Överjärva

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet får 4,8 i ny mätning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Anna Wallgren

Politisk sekreterare för MP Solna. Sammankallande för MP Skarpnäck (Stockholm). Ersättare i Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad.

Bernhard Huber

Kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Solna

Jenny Liljenström

Politisk sekreterare

Terence Hales

Styrelseordförande för Miljöpartiet i Solna

Victoria Johansson

Kommunalråd, vice gruppledare

Kommunfullmäktige Solna

Miljöpartiet har fem ledamöter och tre ersättare i Solna kommunfullmäktige.

Bernhard Huber

Kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Solna

Victoria Johansson

Kommunalråd, vice gruppledare

Martin Marmgren

Vice ordförande i Signalisten, ledamot i kommunfullmäktige

Jacques de Maré

ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i kommunfullmäktige, i Miljö- och demokratiberedningen, i Norrvattens fullmäktige, i Solna vattens styrelse, i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd och ledamot av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Susanne Nordling

Intern hälso- och sjukvårdsgruppledare för Miljöpartiet i Region Stockholm

Marina Peregonchuk

Ledamot i Omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige

Terence Hales

Styrelseordförande för Miljöpartiet i Solna