Solna

Lyssna

Miljöpartiet är Solna stads tredje största parti. Vi vill ha ett hållbart Solna där barnen och skolan är viktigare än låg skatt. Ett grönt Solna där Råstasjön bevaras och miljöfrågor tas på allvar. Ett öppet och solidariskt Solna där alla känner sig välkomna. 

Miljöpartets handlingsprogram för Solna 2019-2022

Miljöpartiets budgetmotion för Solna 2018

Följ oss på Facebook / Instagram / Twitter / Youtube

Bernhard Huber och Victoria Johansson är Miljöpartiets toppkandidater i kommunvalet i Solna.
Våra prioriteringar

Klimat.

De val vi gör idag påverkar våra barn och barnbarn. Därför behöver vi bygga ett hållbart Solna där det är lätt att leva klimatsmart. I en grön stad får också människorna mer utrymme. Så blir Solna en bättre plats för alla.

Miljö.

Vi människor behöver frisk luft, rent vatten och närhet till natur. Därför måste vi värna miljön både för vår egen skull och för djuren och växterna. Solna behöver sina gröna lungor.

Skola och förskola.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra och jämlik skola behöver fler lärare och mindre barngrupper. Skolan ska erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd till barn som mår dåligt. Solnas barn är viktigare än låg skatt.

Miljöpartiet de gröna Solna

Kontakt