Bostäder

Bostäder

Miljöpartiet vill
Att det byggs hyresrätter. Sotenäs kommun har numera ett bostadsförsörjningsprogram. Den rödgröna regeringen har tillskjutit medel för att utveckla bostadsmarknaden, byggbonusen. Vi vill att det genomförs en undesökning om behovet av olika typer av bostäder och att bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras.

Det finns behov av en markreserv för att möta framtida behov av bostäder.

 

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter