Så här tycker MP om Canning

Lyssna

Här är vår aktuella uppfattning om Canningområdet, efter avslutad markanvisningstävling.

Miljöpartiet vill

  • Att Canningområdet skall bli en förebild inom tillgänglighet, hållbar energi och klimatsmart stadsutveckling
  • Ha en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativ hyresrätt
  • Ta vara på Skeppsbroplatsens unika läge

Projektet Canning är det största stadsutvecklingsprojektet i Strömstad på mycket länge och utformningen av området är av stor betydelse för stadens karaktär. Projektet har diskuterats under många år och de tidigaste förslagen är över femton år gamla.

 

Under 2016 hölls en markanvisningstävling och vinnande bidrag blev Riksbyggens “Där marelden blänker så blå”. Förslaget innehåller 430 boendeenheter, varav ca 100 hyresrätter, och bebyggelsen är stadsmässig med kvartersstruktur.

 

Miljöpartiet hade en representant i jurygruppen för markanvisningstävlingen och i kommunstyrelsen har vi ställt oss bakom tilldelningsbeslutet. Vi tycker förslaget har en harmonisk inpassning i stadens bebyggelse, med trivsamma torgytor och promenadstråk som har potential att lyfta stadskärnan. Förslaget stämmer väl överens med vår syn på stadsutveckling och med de samrådssynpunkter vi lämnade på det senaste detaljplaneförslaget för Canning under hösten 2015. Bortsett från en viktig punkt, förslaget innehåller fortsatt markparkering på den södra delen av Skeppsbroplatsen. Miljöpartiet har under alla år argumenterat för en bättre användning av dessa attraktiva ytor och kommer fortsatt att driva den frågan.

Det som vi lade stor vikt vid 2015 var att vi önskade att Canning ska bli “en förebild inom tillgänglighet, hållbar energi och klimatsmart stadsutveckling” samt “att planen ska underlätta att det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativ hyresrätt i området”. Vidare betonade vi vikten av stadsmässighet och att Canningområden blir en naturlig del av staden, samt “att ta vara på Skeppsbroplatsens unika läge”.

Vår inställning är att förslaget, utöver Skeppsbroplatsens utformning med markparkering i söder, är i linje med våra önskemål. Dock krävs fokus på gång- och cykeltrafikanter vid planeringen av området för att Canning ska bli en förebild inom klimatsmart stadsutveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: