Demokrati

Att uppleva att man har inflytande över sin vardag är en viktig faktor för välmåendet. Därför vill vi att makten skall ligga så nära invånarna som möjligt.

Miljöpartiet vill

  • Att alla beslut som fattas i kommunen förankras brett hos invånarna. Flera beslut måste föregås av samråd och dialog med medborgarna.
  • Att Strömstad utnyttjar folkomröstningsverktyget. Viktiga beslut måste fattas tillsammans av alla kommunens invånare.
  • Göra ungas röst hörd. Vi vill till exempel upprätta ett ungdomsråd som har inflytande i de folkvalda politikernas arbete.
  • Stärka eleverådens roll för att så tidigt som möjligt ge barn och unga en bild av hur det är att verka i ett demokratiskt samhälle.

Demokrati är mer än att bara lägga en röst i en valurna vart fjärde år. Demokrati är att aktivt vara med och påverka, omvandla och utveckla det samhälle man lever. I vilken utsträckning man väljer att vara delaktig i samhällsutvecklingen är dock upp till var och en, och därför måste de politiska beslutsprocesserna utarbetas på ett sätt så att alla medborgare får vara med och utveckla sin kommun efter egen lust och möjlighet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: