Bilfritt på Skolgatan

Strömstad behöver fler parker och utrymme för aktiviteter i stadskärnan. Trevliga park- och aktivitetsytor bidrar till att göra Strömstad attraktivare som både boende- och besöksort. Vi har därför idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att göra det bilfritt på Skolgatan.

Andreas Nikkinen vill utveckla Stadsparken När Skolgatan blir bilfri kan Stadsparken utvecklas till en bättre plats för både vuxna och barn!

Trots det centrala läget är Stadsparken idag en underutnyttjad plats. Ett av skälen till detta är att parken är helt omgiven av biltrafik. Biltrafik skapar otrygg miljö med barriärer och buller som försämrar platsens attraktivitet, inte minst för barnfamiljer. Vi vill se ett mer barnvänligt centrum med fler mötesplatser och möjligheter till aktiviteter. Där bedömer vi att Stadsparken har en viktig roll och anser att parken på sikt bör utvecklas. Som ett första steg för att öka tillgängligheten till parken bör Skolgatan norr om parken stängas för biltrafik. Det skulle också möjliggöra för en utveckling av verksamheter i området.
Mycket talar för att även sommaren 2021 kommer påverkas av restriktioner till följd av pandemin. Därför menar vi att motionen bör genomföras omgående. Att skapa mer utrymme för gående i våra offentliga miljöer gör oss till en mer attraktiv besöksort.

 

Miljöpartiet de gröna yrkar

att  Skolgatan görs bilfri under sommaren 2021, på prov.
att Skolgatan görs bilfri permanent om testet faller väl ut.
att ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: