Debatt: Vi prioriterar skola och omsorg framför nya gallerior

Efter åren med stängd gräns har de flesta förstått att Strömstad behöver ställa om. Det behövs fler typer av jobb och bättre möjligheter till utbildning. Satsningar på skola och omsorg behöver prioriteras framför nya gallerior. Strömstad är en fantastisk plats att bo på men kan bli ännu bättre. Då krävs att vi tar vara på våra styrkor, lär av historien och lyssnar på olika intressen i samhället.

Närheten till gränsen är fortsatt en styrka för Strömstad, men kommunens ensidiga fokus på gränshandeln har satt oss i en utsatt position. Nu krävs en seriös plan och målmedvetet arbete för ett bredare näringsliv och bättre möjligheter till utbildning. Det kommer krävas en attitydförändring från kommunens politiker. Fler måste våga lyssna på goda idéer och pröva nya saker.

Strömstad har en fantastisk natur och goda möjligheter till friluftsliv. Tyvärr strävar flera partier efter att exploatera några av våra mest attraktiva rekreationsområden. Källvikens kursgård, Mulleplatsen vid Rödshöjden och det fina naturområdet kring Bohusleden och Mällby kyrko­gård är några exempel. Istället för att steg för steg ödelägga tätortsnära naturområden bör vi skydda mer natur och satsa på att utveckla och tillgängliggöra friluftsområden i kommunen. I en tid när fler väljer att flytta från storstäderna har Strömstad en utmärkt position att konkurrera med livskvalitet.

Strömstads omställning kan inte bara fokusera på företag och näringsliv. Kommunens politiker måste också våga lyssna in vad som är viktigast för Strömstadsborna. Var ska framtidens bostäder byggas och vilka fritidsaktiviteter är mest efterfrågade? En bredare förankring i samhället och en ökad transparens leder till bättre beslut. Det är också viktigt att lokalsamhället i högre utsträckning kan påverka utvecklingen i sin närmiljö.

För att säkra kommunens långsiktiga välfärd behöver vi minska beroendet av gränshandeln. Det kräver målmedvetenhet och breda samarbeten. Vi ser fram emot att utveckla Strömstads kommun tillsammans med övriga partier, företagare och Strömstadsbor.

Marlene E Midtvedt, etta på kommunlistan för MP Strömstad

Andreas Nikkinen, ordförande MP Strömstad

(Debattartikel införd i Strömstads Tidning den 9 juni)

Relaterade nyheter

Strömstad, 30 augusti 2022

Strömstad behöver inte fler externa köpcentrum

Strömstad, 25 november 2014

Överenskommelsen inom majoriteten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter