Strömstad efter Corona

Strömstad Tidning skriver en artikelserie om Strömstad efter pandemin. Häromveckan ställde tidningen frågor till Miljöpartiet för att få vår syn på saken. Ännu har inte våra svar kommit i tidningen - men här kommer svaren:

Mer plats för gående i stadskärnan Vi vill ha mer plats för gående och cyklister i stadskärnan. Det skapar mer folkliv och drar fler kunder till verksamheterna.

Hur ska Strömstad ställa om efter pandemin?
Vi ska satsa mer på Strömstadborna, inte bara på handeln. Det ska vara bra att bo i Strömstad. Konkurrera med livskvalitet, havet och tätortsnära friluftsliv. Helt enkelt "Havet i centrum och livet i fokus".  Vi ska Investera i grön teknik, fler cykelvägar och i att stärka stadens centrum. Det krävs också en långsiktig planering av bostäder, kontor, skolor, äldreboenden osv.
Kommunen behöver ett bredare näringsliv = ett bredare spektra av brancher och typer av företag. Tillverkningsindustri, teknikföretag, tjänsteföretag, konsultföretag. Vi behöver skapa förutsättningar för att nya företag ska kunna etablera sig.
Kan vi sen zooma in på att locka företag med något speciellt fokus t.ex marint, hållbart, IT, AI el dyl. så kan det ju bli en kursändring. Kommunen bör göra sig synlig och marknadsföra sig på branchmässor och i branchtidningar. Är något att fundera på i så fall vilka branscher man ska ”satsa” på.

Att Strömstad ska stå på fler ben än ett (gränshandeln) har uttryckts. Vilka fler ben borde Strömstad stå på? 
Vi ska bygga vidare på de övriga delarna av besöksnäringen. Konferenser, weekendresor, naturturism - upplevelser. Jobba vidare med säsongsförlängning. Stadskärnan som besöksmål, men vill vi ha ett levande centrum som är mindre beroende av besökare behövs också fler bostäder (med helårsboende) centralt.
Det finns fortfarande lediga tomter och lokaler på Prästängen och hela Bastekärr att tillgå. De kan fyllas med småindustri, hantverk, tjänsteföretag och logistik.

Vilka åtgärder krävs för att säkra jobb i Strömstad, även med en stängd gräns? 
Politiker kan inte på egen hand skapa nya jobb. Vi har en god entreprenörsanda i Strömstad. Kommunens roll är att lyssna och verka för samarbete och hjälpa till att lyfta fram goda idéer. Vi måste samarbeta som en kommun, nu är det för splittrat.

Vilka verksamheter borde man satsa mer på i Strömstad? 
Gräva där vi står. Havet, gränsen osv. Marinbiologiska och Naturum är unika saker. Något man kan bygga på både när det gäller jobb och utbildning. En bra grundskola är viktigt för att barnfamiljer ska vilja bo här. Idag väljer människor bostadsort före arbetsort. Med ökade möjligheter till distansarbete, och utbyggd kollektivtrafik, kan du bo bra i Strömstad och jobba i hela Oslo-Göteborgsregionen. Magnettågsprojektet är ett spännande projekt som kommunen redan är med och stöttar.

Om vi vill att unga ska vilja stanna och att det ska vara enkelt och attraktivt att flytta hit kan vi inte bygga hyresrätter långt utanför centrum.
Koster som besöksmål kan fortfarande utvecklas, framförallt med säsongsförlängning. Men det krävs också att trenden med en minskande bofast befolkning vänds. Skolan och fler billiga bostäder är nyckelområden som kommunen kan bidra med.
Strömstads historia som kurort. Kulturupplevelser, både för oss som bor här och som besöksanledning.

Försök gärna att visualisera hur Strömstad skulle kunna se ut om fem eller tio år.
Den stora utmaningen för Strömstad är den samma som för hela planeten. Hur vi klarar klimatkrisen. Vi kan inte blunda för det. Redan om fem år vill vi se att kommunens samtliga fordon är fossilfria, att alla oljepannor är avvecklade och att det finns solpaneler på Strömstadbyggens alla bostäders tak och på Pilen 5 (sjukhuset). Om 10 år skulle kanske ett snabbtåg på pelare mellan Oslo och Göteborg, med stopp i Skee, kunna vara på plats och regionaltrafiken till Halden, Sarpsborg/Fredrikstad och Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg möjliggöra arbetspendling och turism i båda riktningarna.
Vår gymnasieskola är känd för sin goda kvalitet och en ny folkhögskola med marin inriktning har etablerats.
Kostertrafiken är elektrifierad och har utökats med turbåtar till fler öar i vår skärgård sommartid.
Flera mindre kontorskluster - där distansarbetare delar lokal, utrustning och service - finns, som gör att det finns fler jobb för högutbildade i kommunen.
Strömstad har blivit känt som ett kompetenscenter för AI och AR.

Vi ska Investera i grön teknik, fler cykelvägar och i att stärka stadens centrum