Canning

Miljöpartiet vill

  • återuppta planeringen för bostäder på Canningområdet.
  • fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen.
  • att kommunen anlägger en strandpromenad runt Röudden och en strandpromenad mellan Canning och Surbrunn.

Återuppta Canningprojektet

Projektet Canning var det största stadsutvecklingsprojektet i Strömstad på mycket länge av stor betydelse för stadens karaktär. Projektet har diskuterats under många år och de tidigaste förslagen är över tjugo år gamla. Vi vill återuppta projektet.

Miljöpartiet inställning är att Canning ska bli en förebild inom tillgänglighet, hållbar energi och klimatsmart stadsutveckling samt att detaljplanen ska underlätta att det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativ hyresrätt i området. Vidare betonar vi vikten av stadsmässighet och att Canningområdet blir en naturlig del av staden, samt att ta vara på Skeppsbroplatsens unika läge.

Strandpromenad från Röudden till Surbrunn

I samband med att arbetet med Canningplanen pågick var det många strömstadsbor som såg fram emot en strandpromenad runt Röudden. Äntligen skulle vi kunna promenera längs vattnet från Torskholmen till Kebal. När arbetet med detaljplanen lades ner stoppades också planerna på att utveckla området med såväl bro som strandpromenad. Det är olyckligt för Strömstads centrum och tills dess att arbetet med att utveckla Canning återupptas tycker vi att området bör snyggas upp och tillgängliggöras. Som ett led i det arbetet bör en strandpromenad runt Röudden anläggas.

I det nedlagda planförslaget fanns även en strandpromenad mellan Canning och Surbrunn inkluderad. Även detta tycker vi är en bra idé som inte ska behöva vänta på att Canningplanen återstartas.

 

Nyheter på Canning

Strömstad, 8 april 2022

Strandpromenad från Röudden till Surbrunn

Strömstad, 31 augusti 2020

Vad vill majoriteten med Canningområdet?

Strömstad, 23 maj 2020

MP om FÖP Strömstad tätort och Skee

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter