Demokrati och politik

Demokrati och politik

Att uppleva att man har inflytande över sin vardag är en viktig faktor för välmåendet. Därför vill vi att makten skall ligga så nära invånarna som möjligt.

Demokrati är mer än att bara lägga en röst i en valurna vart fjärde år. Demokrati är att aktivt vara med och påverka, omvandla och utveckla det samhälle man lever. I vilken utsträckning man väljer att vara delaktig i samhällsutvecklingen är dock upp till var och en, och därför måste de politiska beslutsprocesserna utarbetas på ett sätt så att alla medborgare får vara med och utveckla sin kommun efter egen lust och möjlighet.

Mer makt åt Strömstadsborna

När Strömstad ställer om ska inte allt fokus vara på företag och näringsliv, kommunens politiker måste också våga lyssna in vad som är viktigast för medborgarna. Var ska framtidens bostäder byggas och vilka fritidsaktiviteter är mest efterfrågade? En bredare förankring i samhället och en ökad transparens leder till bättre beslut.

Miljöpartiet vill

  • Se till att politiska beslut förankras så brett som möjligt hos alla som berörs av besluten.
  • Genomföra en folkomröstning om Canningområdets framtid.
  • Utveckla digitala omröstningar i syfte att utöka medborgarnas möjligheter till inflytande.
  • Inrätta regelbundna överläggningar med samhällsföreningarna i hela kommunen samt öka lokalsamhällets inflytande.

 

Nyheter på Demokrati och politik

Strömstad, 3 december 2022

I Strömstad handplockar majoriteten sin egen opposition

Strömstad, 9 juni 2021

Det är inte okej!

Strömstad, 19 november 2020

Budget 2021 – vårt förslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter