Avfall och återvinning

Slit- och slängsamhället utarmar planeten. Miljöpartiet vill motverka engångsprodukter och minska den totala avfallsmängden i Sundbyberg. Det avfall som trots allt behöver hanteras ska enkelt kunna källsorteras, återvinnas eller komposteras.

Miljöpartiet vill

  • Möjlighet att källsortera förpackningar och returpapper ska finnas lättillgängligt för alla boende.
  • Samtliga invånare ska ges möjlighet att samla in sitt matavfall. Senast år 2022 ska minst 50 procent av det insamlade matavfallet återvinnas genom kompostering.
  • De kommunala taxorna för avfallshantering ska gynna de invånare som minskar sin avfallsmängd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: