Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Slit- och slängsamhället utarmar planeten. Miljöpartiet vill motverka engångsprodukter och minska den totala avfallsmängden i Sundbyberg. Det avfall som trots allt behöver hanteras ska enkelt kunna källsorteras, återvinnas eller komposteras.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Alla ska ha nära till ett ställe för återvinning. I dag är det för få återvinningsstationer i Sundbyberg – vi vill bygga fler.
  • Snabba på arbetet med att inrätta en ny återvinningscentral i Sundbyberg. Vi vill också ha fler turer med Sundbybergs mobila återvinningscentral, så att det är lätt att återvinna större avfall även om man inte har bil.
  • Etablera återbruket Returpunkten på fler platser i kommunen för att fler ska kunna återbruka och återvinna enkelt.
  • Arbeta för att allt matavfall ska samlas in separat – det behöver bli lättare särskilt för de som bor i lägenhet.

Nyheter på Avfall och återvinning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter