Rätt att må bra

Rätt att må bra

Psykisk ohälsa måste tas på allvar, i synnerhet när det gäller stadens unga. Varje elev som mår dåligt ska veta att någon finns där för att lyssna. Miljöpartiet vill arbeta förebyggande för att stärka det psykiska välmåendet.

Hos unga homosexuella, bisexuella och transpersoner är den psykiska hälsan fortfarande betydligt sämre än hos befolkningen i stort. Detta är ett samhällsproblem som politiken måste lösa.

Miljöpartiet vill

  • Öka det förebyggande arbetet genom fokus på tidiga insatser, i samarbete med kommunens skolor och andra verksamheter.
  • Öka stödet till föreningar som arbetar med psykisk hälsa.
  • Stärka skolans förebyggande roll med mer pengar till elevhälsan.
  • Skapa ett samhälle där det är lättare att må bra.
  • Motverka arbetsrelaterad ohälsa genom att stärka arbetsvillkoren för personal i kommunens verksamheter såsom skola, förskola och äldreomsorg.

Sundbyberg ska motverka arbetsrelaterad ohälsa. Läs mer om Miljöpartiets politik under rubriken Tid att leva.

Nyheter på Psykisk ohälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter