Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa måste tas på allvar, i synnerhet när det gäller stadens unga. Varje elev som mår dåligt ska veta att någon finns där för att lyssna. Miljöpartiet vill arbeta förebyggande för att stärka det psykiska välmåendet.

Miljöpartiet vill

  • Skolans elevhälsa ska stärkas och utvecklas, exempelvis genom förbättrade arbetssätt eller fler kuratorer.
  • Sundbyberg ska bygga ut tillgången till barnhälsa, det vill säga elevhälsa inom förskolan. Det förebygger utanförskap och psykisk ohälsa senare i livet.
  • Staden ska fortsätta sitt uppsökande arbete gentemot unga som varken arbetar eller studerar, för att förebygga olika former av utanförskap.

Sundbyberg ska motverka arbetsrelaterad ohälsa. Läs mer under rubriken Tid att leva.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: