Tid att leva

Miljöpartiet vill skapa en bättre balans mellan jobbet och allt annat som är viktigt i livet. Ibland kan det handla om att arbetstiden måste bli mer flexibel. I andra fall kan det vara motiverat att sänka den totala arbetstiden.

Miljöpartiet vill

  • Kommunens anställda ska så långt som möjligt erbjudas den tjänstgöringsgrad som de själva önskar.
  • Sundbyberg ska utreda möjligheten att införa kortare arbetstid i vissa av kommunens särskilt slitsamma verksamheter. Kvinnodominerade yrken med höga sjukskrivningstal är särskilt prioriterade.
  • Vid lönesamtal ska personal i högre utsträckning kunna välja mellan antingen löneförhöjning eller kortare arbetstid med bibehållen lön.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: