Bostads och digitaliseringsminister Peter Erikssons (mp) besök i Sundsvall den 17 april

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte oss i Sundsvall och de boende på Skepparen som bjudit in oss. Det blev en mycket intressant och givande förmiddag för oss alla. Tema för besöket var äldre och digitalisering, även boendeformer för äldre och boendeföreningens verksamhet avhandlades.
Dagen började med ett frukostmöte med Karin som är en boende som har många tankar om digitalisering och äldre, därefter ett möte och dialog med boende i samlingssalen. Peter Öhman som är professor på Mittuniversitetet, berättade också om den forskning där boendet Skepparen ingår, om Hållbart samhällsbyggande.
Efter denna aktivitet var Peter huvudtalare på konferensen "Digitalisering av industri och miljö" som anordnats av Mittuniversitetet och Bron innovation. Peter berättade om hur regeringens digitaliseringspolitik ska göra Sverige bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.
Besöket avslutades sedan med en träff med studenter på Mittuniversitetet där Gröna studenter hade där sitt första stopp på vårturnén #frågaenminister.    

 

Trygghetsboendet Skepparen

 

Framträdande på konferensen Digitalisering av industri och miljö på Mittuniversitet.

 

 

Gröna studenter hade sitt första stopp på vårturnén #frågaenminister på Mittuniversitetet tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.