Debatt - Det räcker inte att cykelvägarna bara är farbara under halva året

Miljöpartiet i Sundsvall föreslår tre åtgärder för att göra Sundsvall till en attraktivare cykelstad.

 I översiktsplanen för Sundsvalls kommun påpekas att två tredjedelar av alla resor ska ske genom kollektivtrafik, gång och cykel år 2030. I dag är 40 procent av bilresorna i Sundsvall kortare än 5 kilometer.

I åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i Sundsvall centrum föreslår man att delar av dessa bör ersättas av gång och cykel. För de längre bilresorna uppmuntras i sin tur att byta till cykel och buss i stället. Dessa visioner är beslutade i Sundsvalls kommunfullmäktige och Miljöpartiet har lagt ned mycket arbete på att bearbeta dem.

Under de senaste åren har kommunen genomfört satsningar på gång- och cykelinfrastruktur för att öka cyklandet i Sundsvall. Det är bra, men Miljöpartiet anser inte att dessa är tillräckliga om man vill uppnå målet. Det handlar inte bara om att ha flera gång- och cykelvägar, det handlar om att göra Sundsvall till en cykelstad.

Det är oacceptabelt att en av de stora anledningarna till att antalet cyklister sjunker markant under vinterhalvåret är att dessa vägar inte plogas, och att de allra kortaste resorna i de centrala delarna av Sundsvall därför fortfarande i hög utsträckning görs med bil.

Miljöpartiet anser därför att det behövs tre åtgärder för att omvandla Sundsvall till en attraktiv cykelstad:

■ God standard på cykelvägnätet året om. Cykelvägarna ska vara trygga och bekväma året om. Detta innebär god vinterhållning, sopning av cykelbanor, fungerande belysning och jämn beläggning.

■ Bygga en sammanhängande och bra cykelinfrastruktur. Det ska gå att cykla till alla målpunkter utan några obegripliga avbrott så att cyklandet blir framkomligt, komfortabelt, tryggt och säkert.

■ Ge stöd och tjänster som underlättar cykling och upprätta en kommunikationsstrategi.

Det är inte bara Sundsvall som behöver sådana satsningar. Så sent som i förra veckan presenterade Miljöpartiet på riksnivå att de vill fortsätta att göra stora satsningar på cykling, och bygga åtminstone 1 000 nya cykelvägar och snabbcykelstråk för att skapa ett sammanhängande nät av cykelmöjligheter.

Självklart ska Sundsvall vara med på detta.

Johanna Thurdin (MP) Förstanamn på kommunlista
Maria Algotsson (MP) Andranamn på kommunlista
Sabina Mattson (MP) Fjärdenamn på kommunlista

 

https://www.st.nu/opinion/debatt/mp-det-racker-inte-att-cykelvagarna-bar...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: