De rödgröna föreslår en justering av skolorganisationen i Svedala

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Svedala har lämnat in följande motion till fullmäktige:

Motion om justering av organisation för grundskolan i Svedala

I december 2013 tog kommunstyrelsen beslut om ny organisation för grundskolan i Svedala tätort. Beslutad organisation har en kapacitet för 2000 elever fördelad på åtta parallella klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Eleverna är fördelade på fem skolor, varav tre F-3-skolor och två 4-9-skolor. Roslätts-, Kyrk- och Marbäckskolan är F-3-skolor, medan Naverlönnskolan och en ny skola är 4-9-skolor. Roslättskolan ska ha 200 elever, Kyrk- och Marbäckskolan 300 elever var och övriga två skolor 600 elever var.

Det är ovanligt att en större tätort har en skolorganisation där alla barn byter skola mellan årskurs 3 och 4. Därmed går alla mellanstadieelever tillsammans med högstadieelever, men aldrig med lågstadieelever. Svedala får enbart tre skolor för lågstadielever och två skolor för mellanstadieelever, vilket försämrar närheten mellan hem och skola för de yngsta eleverna.

Närmare till skolan och en ny F-9-skola

Vi vill att eleverna upp till 12 år ska få närmare till skolan. Vi vill även att den nya skolan som planeras ska inrymma alla årskurser. Vi förutser att skolan kommer att placeras i ett nybyggnadsområde där det är naturligt att erbjuda skola redan från första skolåldern. Vi föreslår således en ny F-9-skola med kapacitet för 650 elever.  Skolan bör planeras med en fysisk uppdelning mellan F-6 och 7-9.

För bättre tillgänglighet till skolan på Roslätt föreslår vi att den planeras för F-6, med 175 elever. Därmed tror vi att en skolmatsal kan tillskapas. Kyrkskolan skiljer sig inte i förslaget. Marbäckskolan föreslås bli en F-6-skola med två parallella klasser och sammanlagt 350 elever. Därmed frigörs fyra klassrum som behövs till att utveckla verksamheten. Naverlönnskolan föreslår vi inte ska pressa sin beläggning från dagens 550 elever till uppåt 600 elever på sikt.

Det är fortfarande över två år till den nya skolorganisationen ska gå igång och därmed anser vi att det inte är för sent att överväga vårt alternativ. Vårt förslag innehåller precis som tidigare beslut en ny skola och i detta skede utreder kommunen fortfarande två alternativa placeringar. Än så länge är ingen ny detaljplaneprocess påbörjad och därmed finns en viss tidsmarginal för att fysiskt planera för en ny F-9-skola, i stället för en ny 4-9-skola.

 

Därför yrkar vi på att:

Kommunfullmäktige beslutar att låta förvaltningarna Utbildning respektive Miljö och teknik göra utlåtande på vårt förslag i jämförelse med beslutad organisation för grundskolan i Svedala tätort. Utlåtandet lämnas till nya Utbildningsnämnden efter årsskiftet. 

samt att:

Kommunfullmäktige beslutar att nya Utbildningsnämnden bereder motionen och återkommer snarast med ett svar eller beslutsärende.

 

Ambjörn Hardenstedt       Johanna Ersborg     Jörgen Persson
För Socialdemokraterna    För Miljöpartiet      För Vänsterpartiet

 

Ytterligare bakgrund och information finns i denna fil.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: