Våra representanter i kommunstyrelse och nämnder från årsskiftet

Torsdagen den 20 november hade Miljöpartiet i Svedala medlemsmöte och valde sina representanter i kommunens nämnder.

Miljöpartiet kommer att få en ordinarie ledamot och en ersättare i alla nämnder, samt kommunstyrelse, med undantag för Överförmyndarnämnden. Besättningen blir följande:

Kommunstyrelse:
Lars Lundgren, ledamot
Therese Wallin, ersättare

Socialnämnden:
Ann Engqvist, ledamot
Daniel Forsberg, ersättare

Utbildningsnämnden:
Emma Sjöberg, ledamot
Per Fridberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden:
Per-Ola Valastig, ledamot
Staffan Lundberg, ersättare

Bygg- och miljönämnden:
Johanna Ersborg, ledamot
Mattias Schiöth, ersättare

Tekniska nämnden:
Daniel Forsberg, ledamot
Therese Wallin, ersättare

Valnämnden:
Per Fridberg, ledamot
Lars Lundgren, ersättare

Revisionen:
Benny Samuelson

Om Miljöpartiets representanter misslyckas med att närvara på ett nämndsmöte ska ersättare träda in från annat parti i följande ordning:
1. Socialdemokraterna
2. Vänsterpartiet
3. Centerpartiet
4. Barapartiet
5. Folkpartiet
6. Moderaterna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: