Det ska vara enkelt att åka kollektivt

För att ge kommuninvånarna möjlighet att välja mer klimatsmarta transporter behövs en kraftfull satsning på en kombination av olika åtgärder. Behovet ska vara avgörande för alla investeringar.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på utbyggnad av Roslagsbanan och tunnelbana till Täby
  • Underlätta cyklandet i Täby genom bättre cykelbanor och fler cykelparkeringar med tak.

 

Kollektivtrafiken är främst ett ansvar för landstinget, men kommunen ska i samhällsplaneringen ta hänsyn till framkomlighet för alternativa färdmedel och föra en effektiv och aktiv dialog med Trafikverket och SL. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: