Politik som gör skillnad i Täby

Täby

Stoppa exploateringen av Skarpängsskogen

Täbyalliansen planerar fortsatt massiv utbyggnad av Täby i hög takt. Även Skarpäng påverkas. Ytan runt Rösjöhallen planerar de att omvandlar med tät byggnation, asfalt och betong genom ”Planprogram för utveckling av Skarpäng centrum”.

Miljöpartiet i Täby har en mer hållbar framtidsvision. Vi vill utveckla för klimatvänlighet, biologisk mångfald och reakreation:

  1. Omvandla halva parkeringen och ytan under gamla kraftledningen väster om Ljungmyrsvägen, till vad det en gång var och bör förbli: Naturmark!
  2. Omvandla ytan där den rivna friskola låg vid Skarpängsplanen till naturmark.
  3. Inrätta ett motionsspår från Rösjövägen genom skogen till Skarpängsplanen.

Miljöpartiet har utlyst klimatnödläge utifrån klimatkrisen med de extremväder som allt mer sker i Sverige och världen. Nu är tiden att varsamt ta hand om och utveckla våra naturmiljöer, återskoga och främja naturlig jord som tar emot stora mängder regn vid skyfall.

Anläggning av solceller ska vara bygglovsfria

Vi i miljöpartiet är emot regelverk som gör en grön omställning svårare. Vi vill underlätta all typer utav initiativ där klimat och miljö främjas. På nationell nivå så vill Miljöpartiet ta fram en nationell strategi för solenergi i Sverige för produktion av el och värme. Ta fram kommunala solbruksplaner för att underlätta snabba processer. All nybyggnation och alla större renoveringar ska ha solenergi, och det behöver bli enklare att vara både egen producent av och delägare i solenergi.

Vi vill också underlätta för fler att sätta upp solceller. Nationellt vill vi utvidga skattereduktionen till att även omfatta andelsägd förnybar el för att underlätta investeringar från bostadsrättsföreningar, hyresrättshushåll och samfälligheter.

I Täby vill vi att det inte ska krävas något bygglov för bostadsägare att sätta upp solceller på sina fastigheter.

Valmanifest Miljöpartiet de Gröna Täby

Nu finns äntligen möjligheten att ladda ned och läsa igenom Miljöpartiet i Täbys valmanifest för 2022-2026. Den nedladdnigsbara länken går att hitta längre ned på sidan under ”Nedladdningar”.

Hissa åter Prideflaggan i Täby!

Miljöpartiet i Täbys företrädare Amanda Pethrus, Annica Gryhed och Eva Pethrus skriver i veckans MittiTäby (nummer 30) med anledning av Stockholm Pride att det är dags att Täby kommun i solidaritet med HBTQI-samhället åter hissar Prideflaggan.

Miljöpartiet stödjer arbetslinjen

Kommunfullmäktigelistan för Täby 2022

Nu är listan inför kommunvalet 2022 satt för Miljöpartiet de Gröna i Täby.

 

Biologisk mångfald för mänsklighetens överlevnad

Var tredje tugga som vi äter har pollinerats av en insekt. Samtidigt har 80% av alla

världens flygande insekter minskat under de senaste 27 åren.

Biologisk mångfald – det vill säga all den variation mellan arter, inom arter och

livsmiljöer som finns – minskar snabbare än någonsin. Det leder till hot mot vår

matförsörjningen, tillgång till rent vatten, ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Friska och robusta ekosystem är själva grunden för långsiktigt hållbara samhällen.

Med välmående ekosystem förbättras också våra möjligheter att begränsa

klimatkrisen och dess effekter. Forskningsrön pekar dessutom på att utarmningen av

ekosystem och vår hantering av vilda djur bidragit till att sjukdomar sprids mellan

människor och djur, vilket i sin tur har lett till pandemier enligt naturskyddsföreningen.

FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att

naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är “ansträngt till

bristningsgränsen”. Vår civilisation är direkt eller indirekt beroende av biologisk

mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder detta säkerhetsnät. Men

rapporter från IPBES konstaterade också att skydd och återskapande av natur är

viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna.

Artrikedom är nyckeln till en hållbar framtid. Läget är akut men vi kan göra skillnad

genom att,

  1. Äta mer växtbaserad kost
  2. Inrätta fler naturreservat
  3. Bygga gröna tak med biodlingar
  4. Låta gräsklipparen vila
  5. Bygga insektshotell
  6. Plantera mer träd av inhemsk art

Vill du som vi bevara din kommun hållbar och grön, gå med i Sveriges enda klimat och miljöparti.

https://www.mp.se/bli-medlem/

 

Miljöpartiet i Täby söker kampanjassistenter inför valrörelsen 2022

 

Miljöpartiet i Täby söker kampanjassistenter som ska stötta valgruppen i genomförandet av kampanj- och valaktiviteter under vårterminen och sommaren inför valet den 11 september 2022.

Tillsammans med valledningen ska kampanjassistenterna stötta och säkerställa genomförandet av aktiviteter under kampanjveckor och i valrörelsen. Det kan innebära att du är ett aktivt stöd i kampanjarbetet genom att till exempel hålla i tillfällen för flyersutdelning, peppa och vara en glad kampanjare, och att hjälpa till med att affischera. Andra arbetsuppgifter, som att boka olika arrangemang, dokumentera aktiviteter, göra beställningar med mera kan tillkomma närmare valet.

För att klara arbetet som kampanjassistent tror vi att du har ett stort driv och förmåga att få saker att hända. Det är viktigt att du kan peppa medlemmar, har god kommunikationsförmåga och en positiv attityd. Att prata grön politik med människor, både med medlemmar och Täbybor, är en central del av arbetet så du måste vara trygg med detta. Du ska dela våra gröna värderingar och känna till Miljöpartiet.

Tidigare erfarenhet av kampanjarbete är meriterande men inte ett krav, då du i början av din anställning kommer att få en introduktion och kortare utbildning till alla moment som tjänsten innehåller.

Miljöpartiet är en arbetsplats som välkomnar mångfald och vi välkomnar sökanden med olika bakgrund.

Som kampanjassistent jobbar du tillsammans med valledningen. Anställningens omfattning är på deltid och passar dig som vill tjäna lite extra vid sidan av studier eller annat arbete. Lönesättningen är individuell. Arbetet kommer att ske över hela kommunen. Även arbetstiderna kan variera och vara förlagda på så väl helger som kvällar enligt överenskommelse.

Tjänsterna tillsätts under våren 2022 och sträcker sig till valet 2022. Intervjuer och anställningar kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan till: eva.pethrus@mp.se senast den 13 maj 2022.

 

Miljöpartiets trafikprioriteringar från Mitti Täby

Aktuellt i Täby

Täby, 16 mars 2022

Solidaritet med den Ukrainska befolkninge

Täby, 11 januari 2019

Svar på svaret motion lådcyklar

Täby, 11 januari 2019

Svar: motion ensamkommande och frivilligt familjehem

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Frys inte biståndet till Unrwa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Kommunfullmäktige Täby