Minska Ensamheten och Otryggheten för äldre.

Minska Ensamheten och Otryggheten för äldre.

Att ensamhet och otrygghet är vanligt förekommande bland våra äldre 85+ är ingen nyhet.

Det finns ungefär 600 personer 85+ i Täby som inte har någon form av bistånd från kommunen. Flera av dessa vistas mestadels i hemmet och har svårt att ta sig ut själva, då de ofta lider av yrsel, dålig balans och brist på sällskap.

Miljöpartiet de Gröna i Täby vill att de som är 85+ och inte har någon insats från kommunen ska erbjudas promenadsällskap minst två gånger i veckan.

Det är mycket bra att Täby kommun satsar på Seniorcenter, men flera tar sig inte dit. En del av dessa 85+ klarar sig själva och får besök av anhöriga och vänner men inte alla. Många skulle behöva komma ut och promenera av både psykiska och fysiska skäl. Förebyggande hälsovård är av stor vikt då antalet äldre kommer att öka dramatiskt de närmaste 10 åren.

Åldersgruppen 80-89 kommer att öka med             16% till 2019 och 69% till 2026.

Åldersgruppen 90 och uppåt kommer att öka med   9% till 2019 och 45% till 2026.

Antalet vårdplatser inom akutsjukvården och annan sluten vård har mer än halverats på 20 år och inom geriatriken har minskningen varit särskilt stor. Sedan 1980 har andelen 80 år och äldre med hemtjänst eller äldreboende minskat från 62 % till 37 %.

Sedan år 2000 har var 4:e plats på äldreboenden tagits bort. Denna utveckling innebär inte en besparing ur ett samhällsperspektiv eftersom kommunernas besparing äts upp av ökade kostnader både för sjukvården och för anhöriga genom ökad anhörigomsorg

Att ordna med ungdomar och nyanlända som utför dessa promenader med äldre är utmärkt förebyggande hälsovård, samtidigt som det skapar arbetstillfällen till både ungdomar och nyanlända. Ungdomar får insyn i äldrevård och omsorg och nyanlända får träning i svenska språket vilket gynnar integrationen.

Med anledning av ovan föreslår Miljöpartiet kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Att Täby kommun utreder hur detta ska kunna genomföras eller föreslår alternativa lösningar så att våra äldre kan få dessa välbehövliga promenader.

 

För Miljöpartiet de Gröna i Kommunfullmäktige

Eva Pethrus   

Kommunfullmäktige 2018 02 06

Motion

Miljöpartiet de Gröna i Täby

 

 

Relaterade nyheter

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Örebro län, 23 september 2022

SVT Örebro: Att MP åker ur regionen kommer leda till mindre skarpa förslag för kollektivtrafiken

Halland, 18 september 2022

Miljöpartiet i Halland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter