Kvalitet i äldreomsorgen

Täbys äldre är värd en omsorg där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och med en personaltäthet som säkrar tryggheten. Prioritering av byggande av fler vård- och omrsorgsboende och gärna med kommunala utförare.

Det är ett växande problem i hela landet att det inte finns tillräckligt många s.k. särskilda boenden (gruppboenden och vård­ och omsorgsboenden) för den växande grupp äldre som är i behov av detta. Följden blir att många äldre, ibland mot sin vilja, tvingas bo kvar hemma under dåliga förhållanden. Anhöriga pressas hårt och hemtjänsten utnyttjas maximalt. Täby är inget undantag – redan idag köper kommunen många platser i andra kommuner och behovet av särskilda boenden i kommunen beräknas dessutom öka lavinartat de närmaste åren. En mångfald av boenden med olika inriktning är önskvärt, bl.a. boenden där husdjur är tillåtet.

Läs mer om äldreomsorg i vår tilläggsbudget för 2014.

 

  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: