Hållbar utbyggnad av Täby kommun

Vi arbetar för en måttfull och välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­ och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna

Läs mer om hållbar utbyggnad i vår tilläggsbudget för 2014

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: