Kollektivtrafiken

Det ska vara enkelt att åka kollektivt

För att ge kommuninvånarna möjlighet att välja mer klimatsmarta transporter behövs en kraftfull satsning på en kombination av olika åtgärder.
Behovet ska vara avgörande för alla investeringar.

Miljöpartiet vill

 

Kollektivtrafiken är främst ett ansvar för landstinget, men kommunen ska i samhällsplaneringen ta hänsyn till framkomlighet för alternativa färdmedel och föra en effektiv och aktiv dialog med Trafikverket och SL. 

Nyheter på Det ska vara enkelt att åka kollektivt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter