Giftfri vardag i Täby

Giftfri vardag i Täby

Kemikalier finns i nästan allt som som vi kommer i kontakt med. Vissa kan skada hormonsystemet och hjärnans utveckling.

Störningar i hormonsystemet leder till ett ökande antal fall av cancer, diabetes, försämrad spermakvalitet, missbildande könsorgan och för tidiga eller avbrutna graviditeter. Många kemikalier är ännu inte studerade. Vad den samlade effekten av alla dessa kemikalier är vet vi alltså inte. Låt oss sluta utsätta Täbys barn för dessa gifter.

Läs mer om giftfri vardag i vår tilläggsbudget för 2022.

Avfallstaxa

Fokus bör ligga på avfallshantering som leder till återanvändning, återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering. De hushåll och företag som inte tar sitt avfallsansvar ska betala för den konsumtion de står för. Vi i Miljöpartiet de gröna i Täby vill därför se att vi höjer taxan för de som avsiktligt väljer att inte källsortera sitt avfall.

För fortsatt läsning klicka här.

Biogranulater

Fotbollsplaner en tickande miljöbomb. 

För att våra barn och ungdomar runt om i Sverige ska få möjlighet att spela fotboll tidigt på våren och sent på hösten, i vissa fall året runt, så anläggs ca 100 konstgräsplaner i Sverige varje år. Även Täby har sin beskärda del av dessa konstgräsplaner. Att stimulera och motivera barn och ungdomar till rörelse är positivt, däremot är det mindre positivt är att närmare 4000 ton av ifyllnadsmaterialet gummi försvinner spårlöst från Sveriges konstgräsplaner och riskerar att sköljas med regn- och smältvatten ut i hav och sjöar. För att detta ska undvikas så börjar nya material att tas fram och bland annat 100% växtbaserade ifyllnadsgranulater. Dessa nya typer av granulater gör att de är både 100% nedbrytbara såväl som komposterbara. Detta ser vi inom Miljöpartiet de gröna i Täby är ett led att göra Täby kommun till en mer hållbar kommun både när det gäller miljö- såväl som klimatmässiga mål.

Vi yrkar på att kommunen:

  • Skyndsamt utreder möjligheterna till att byta ut de gummigranulater som ligger på Täbys konstgräsplaner idag till 100% växtbaserade ifyllnadsgranulater.

Ett enklare och smartare sätt att sortera och återvinna sopor

I Täby kan man ha hämtning av matavfall, tidningar och icke sorterade sopor. Metall, färgat och ofärgat glas, kartong och plast får man åka iväg med själv. Men det är glest mellan återvinningsstationerna i Täby och gör att det i princip krävs bil för att transportera avfallet. Att få samtliga av dessa återvinningsbara sopor hämtade leder till enklare hantering och dessutom till ökad sortering, vilket naturligtvis är till glädje för miljön.

Miljöpartiet Täby yrkar därför:

  • att man undersöker förutsättningen för ändrad återvinningshantering enligt förslaget.

Återvinning av kläder – en miljö- och klimatvinst för alla

Enligt en forskningsrapport från Chalmers Universitet och Aalto University så är en uppskattning, att modeindustrin skapar 92 miljoner ton avfall och förbrukar 79 biljoner liter vatten varje år för att skapa kläder. Det är möjligt att klädbranschen kan vara ansvarig för upp till 10% av de globala CO2 utsläppen. Därför är det livsviktigt att säkra att allt fler förstår och återanvänder sina kläder. Samtidigt har det blivit allt mer trendigt att köpa på second-hand och återanvända gamla kläder, men ingen hjälp eller stöd hur man själv kan göra finns att få av kommunen. Tidigare i Sverige fanns det systugor där det fanns möjlighet och kunskap om hur man kunde sy om kläder som antingen kunde bli nya plagg alternativt laga så att de gick att använda längre.  Miljöpartiet de gröna i Täby vill att Täby kommun drar igång systugor där medborgare får hjälp och stöd såväl som inspiration att sy om alternativt laga kläder. Vi ser gärna att detta får vara en plats som är generationsöverskridande och där kommunen inventerar möjligheter till anställning för nyanlända såväl som seniorer som vill ha extra-arbete.

Därför föreslår vi att,

  • Finna en lämplig lokaler för systugor exempelvis samverka med olika organisationer som kan samnyttjas alt samverkan med befintliga second handaffärer.
  • Kommunen utreder och tar tillvara den kunskap som finns hos våra seniorer såväl som våra nyanlända för att bemanna systugor för att stötta besökarna stöd i att sy om sina kläder.

För att läsa hela motionen klicka här. 

Nyheter på Giftfri vardag i Täby

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter