Kandidater – Presentation av kandidater till kommunfullmäktige 2022

Kandidater – Presentation av kandidater till kommunfullmäktige 2022

Miljöpartiets kandidater i val till fullmäktige 2022 i Täby kommun.

Andra namnet på listan är Annica Gryhed.

Jag arbetar som gymansielärare i bild- och mediaämnen, filosofi och kulturhistoria. Jag är Täbybo sedan 14 år och bor i Ella Gård med familj och hund. Jag vill med mitt engagemang bidra till att Täby kommun tar krafttag i den nödvändiga gröna omställning som vi måste göra, för vår egen skull och för kommande generationer. Jag brinner extra för frågor som berör barn och unga, kultur och funktionsrättsfrågor. Alla barn och ungas rätt till god utbildning, medborgarnas demokratiska deltagande och vikten av ett tillgängligt och aktivt kultur- och föreningsliv.

 

Tredje namn är Amanda Pethrus.

Jag arbetar idag som uppdragsledare med IT-fokus. Jag har varit Täbybo sedan jag var 3 och bor idag i Grindtorp. Jag sitter i dagsläget i Kommunfullmäktige och i Stadsbyggnadsnämnden. Utöver mitt intresse för miljöfrågor så brinner jag extra mycket för demokrati- och jämställdhetsfrågor. Att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet etc. är för mig en självklarhet. Jag vill också vara med och jobba för ett inkluderande samhälle där alla ska ha rätt att älska den de vill utan rädsla för diskriminering eller andra återverkningar.

Nyheter på Kandidater – Presentation av kandidat 1-18 till kommunfullmäktige 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter