Kandidater – Presentation av kandidater till kommunfullmäktige 2022

Kandidater – Presentation av kandidater till kommunfullmäktige 2022

Miljöpartiets kandidater i val till fullmäktige 2022 i Täby kommun.

Första namnet på listan är Eva Pethrus.

Jag arbetar som mellanstadielärare i Matematik, Naturvetenskap och teknik. Flyttade till Täby 1994 och har sett hur kommunen har utvecklats under de sista 28 åren. Bor i Täby Kyrkby med familj och katter. Anledningen till att jag är engagerad i Miljöpartiet handlar om vår och övriga 8 miljoner arters överlevnad. Miljö och klimatfrågan är direkt kopplat till att kommande generationer ska ha samma möjligheter som vi. Strandskyddet som bevarar den  biologisk mångfald vilket ger oss möjlighet till både mat och syre såväl som allemansrätten utifrån ett rent rekreativt perspektiv.

Under mina år inom minst Barn- och grundskolenämnden har jag drivit frågor om ökat fokus på våra elever med lång och ogiltig skolfrånvaro,  giftfri vardag åt våra barn samt utomhuspedagogik för att våra barn ska få ökad psykisk hälsa.

Andra namnet på listan är Annica Gryhed.

Jag arbetar som gymansielärare i bild- och mediaämnen, filosofi och kulturhistoria. Jag är Täbybo sedan 14 år och bor i Ella Gård med familj och hund. Jag vill med mitt engagemang bidra till att Täby kommun tar krafttag i den nödvändiga gröna omställning som vi måste göra, för vår egen skull och för kommande generationer. Jag brinner extra för frågor som berör barn och unga, kultur och funktionsrättsfrågor. Alla barn och ungas rätt till god utbildning, medborgarnas demokratiska deltagande och vikten av ett tillgängligt och aktivt kultur- och föreningsliv.

 

Tredje namn är Amanda Pethrus.

Jag arbetar idag som uppdragsledare med IT-fokus. Jag har varit Täbybo sedan jag var 3 och bor idag i Grindtorp. Jag sitter i dagsläget i Kommunfullmäktige och i Stadsbyggnadsnämnden. Utöver mitt intresse för miljöfrågor så brinner jag extra mycket för demokrati- och jämställdhetsfrågor. Att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet etc. är för mig en självklarhet. Jag vill också vara med och jobba för ett inkluderande samhälle där alla ska ha rätt att älska den de vill utan rädsla för diskriminering eller andra återverkningar.

Det fjärde namnet på listan är Jalal Ahmadi

Jag heter Jalal Ahmadi och jag är 23 år gammal och bor i Täby. Jag kommer från Afghanistan och kom till Sverige 2015 och har tog studenten 2021 från Åva gymnasium. Nu jobbar jag på daglig verksamhet.

 

¨Nummer fem på listan är Nicholas Holthuis 70 – Läkare.

 

På sjätte plats kommer Kerstin Espman 74 – fd. leg. Sjukgymnast.

 

Sjunde namnet är Anna Nordberg 49 – Ekonom.

 

Namn nummer åtta är Malin Nordenhall 37 – Compliance Specialist.

 

På nionde plats är Arash Beygzadeh 52 – Produktchef.

 

Nummer tio är Ingela Simon 62 – Undersköterska.

 

Elfte namnet är Niclas Evén 45 – Provutvecklare

Jag arbetar som provutvecklare vid Stockholms universitet, i mitt fall med de nationella proven i matematik. Tidigare har jag arbetat som gymnasielärare i matematik och fysik, under studietiden provade jag på att arbeta som kriminalvårdare och innan det så jobbade jag inom kollektivtrafiken som buss- och färdtjänstchaufför. Sedan cirka 25 år tillbaka har jag även förgyllt somrarna med att hjälpa till med Täby församlings konfirmandläger. Genom åren har jag haft flera olika typer av politiska förtroendeuppdrag både inom kommunen och församlingen.

Även om klimatfrågorna är högst aktuella så var det Miljöpartiets demokratisyn som fick mig att gå med i partiet. Det finns många frågor som intresserar mig men de som jag gillar särskilt är de som berör demokrati, alla människors lika värde, skolan och kollektivtrafik.

 

Nummer tolv är Susanne Ellis 62 – Lärare.

 

Trettonde på listan är Richard Althoff:

Jag är personalvetare och arbetar med HR-frågor inom Försäkringskassan. Flyttade till Skarpäng 2003. Har fru, fyra barn och katt. Jag har i tolv år varit barn-/ungdomstränare inom TFK. Är väldigt idrottsintresserad och spelar både veteranfotboll i TFK, veteraninnebandy i TFC samt är medlem i TIS för att kunna delta i veteran-SM i löpning. Anledningen till att jag engagerar mig i Miljöpartiet är enkel. Under min stund på jorden vill jag försöka göra något meningsfullt för samhället och alla levande arter. Fortsätter ”business as usual” utan rejäla samhälls- och livsstilsförändringar, är min övertygelse att människoarten likt så många andra arter de senaste decennierna kommer att utrotas inom kanske bara några generationer. Det finns många viktiga samhällsfrågor, men har vi inte ens en planet vi kan bo på, blir alla dessa frågor helt meningslösa. Mp är partiet som alltid vill göra mest för att skapa långsiktiga livsförutsättningar.

 

Som fjortonde namn på listan är Alma Pethrus 21 – Student.

 

Femtonde är Lars Granqvist 57 – Läkare.

 

Sextonde på listan är Antonia Danielsson 39 – Key Account Corporate Collaborations.

 

På sjuttonde plats kommer Thomas Elevant 78 – Tek. Dr. Fysik.

 

Artonde plats hålls av David Jarjis 55 – Lärare.

 

Nummer nitton på listan är Anton Pethrus 27 – Game Release Manager.

Nyheter på Kandidater – Presentation av kandidat 1-18 till kommunfullmäktige 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter