Hållbar utbyggnad av Täby kommun

Hållbar utbyggnad av Täby kommun

Vi arbetar för en måttfull och välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­ och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna

Läs mer om hållbar utbyggnad i vår tilläggsbudget för 2022.

Ändra parkeringsstrategin för Täby kommun

Parkeringsnormer enligt parkeringsstrategin i Täby innebär att flerbostadshus, samt småbostadshus, har en norm på 7st parkeringsplatser per 1000m² BTA. Parkeringsnormen sätter också antalet cykelplatser per flerbostadshus till 20-30st per 1000m² BTA. Då vi vet att allt fler använder sig av alternativa kommunikationssätt, såsom cykel, tåg eller bussar för att ta sig runt i samhället, så vill vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby att vi ska ändra parkeringsstrategin för Täby Kommun.

Läs hela motionen här. 

Hållbar bostadspolitik i Täby

Enligt Länsstyrelsens rapport “Läget i Länet” (Rapport 2019:13) om bostadsmarknaden beskrivs länets bostäder som så dyra att köpa och hyra att många stockholmare inte har råd eller möjligheter att flytta in i de nya bostäderna som byggs, vilket resulterar i att många bostäder i länet trots bostadsbrist står tomma. Det är speciellt personer och hushåll som inte har lång kötid eller stora besparingar, som har det extra svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, vilket är ett tecken för en dåligt fungerande bostadsmarknad och -politik. Dessa medborgare tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad.

Därför yrkar Miljöpartiet i Täby:

  • att kommunstyrelsen lägger fram en övergripande plan för en hållbar bostadspolitik som tillfredsställer målet att bygga kommunen attraktivt att leva i och socialt hållbart, med en tyngdpunkt på byggnation av bostäder för unga vuxna och ekonomiskt svaga.
  • att kommunstyrelsen utreder möjligheten av att bilda ett kommunalt bostadsbolag.

Läs hela motionen här.

Vattenhushållning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en resurs som snabbt kan komma att bli en bristvara beroende på klimatförändringarna. Titta bara på den varma sommaren 2018, där grundvattennivåerna sjönk så pass lågt att bönder inte hade tillräckligt mycket vatten för att kunna ge sina boskap, som de sedan tvingades att nödslakta. Samtidigt ökar populationen inte bara globalt, utan också i Sverige och i Täby, vilket kommer leda till ett ökat behov av dricksvatten, samtidigt som mängden dricksvatten kommer att minska. Vi behöver därför göra våra medborgare medvetna om hur de på enkla sätt kan hushålla med sitt vatten, för att minska konsumtionen och därigenom också minska deras klimatpåverkan. Detta medvetandegörande behövs både i hemmen, men också i skolan. Vi anser därför att Täby kommun ska sätta ihop material som kan delas både med hushållen och skolorna gällande lätta sätt att hushålla med vårt viktigaste livsmedel i vardagen.

Vi Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar:

  • Att Täby kommun plockar fram utbildningsmaterial, ex. video, informationsblad etc. riktade till hushåll som delas med kommunmedborgarna som inriktar sig på hur man hushåller med vatten i hemmet
  • Att Täby kommun plockar fram utbildningsmaterial som kan användas i skolorna kring hur de kan hushålla med vattnet i skolorna

För att läsa hela motionen klicka här.

Nyheter på Hållbar utbyggnad av Täby kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter