Allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet tar strid för allemansrätten och strandskyddet

Vi svenskar är lyckligt lottade. Vi kan fritt göra utflykter till naturen, vandra längs stränderna, ta ett dopp vid en klippa eller naturvik. Vår allemansrätt är unik. Men nu hotas det vi alla tagit för givet, med ett nedmonterat strandskydd som innebär fler privatiserade stränder.
Enligt utredningen ska kommunerna själva kunna peka ut stora områden där strandskyddet helt ska tas bort, och strandskyddet avsevärt försvagas vid kusterna, i skärgården och vid de stora sjöarna. I en tid av klimatkris är det inte hållbart att bygga precis vid ett hav med förväntad höjning, och särskilt inte när det finns gott om alternativ att ändå bo vackert och sjönära. Det föreslås också att strandskyddet kring alla små sjöar och vattendrag helt tas bort, oavsett vattendragets betydelse för växt- och djurlivet.
Vi värnar landsbygden och vill stimulera till lokal ekonomi, men vi ser inte att ett nedmonterat strandskydd och allemansrätt är vägen framåt. De som främst kommer gynnas av att exploatera och privatisera stränder är rika stadsbor. Vi vill inte se ett scenario där överklassen köper upp och privatiserar stränder, på bekostnad av strandpromenader och badupplevelser för alla.

Vi står upp för allas rätt att njuta av naturen och allemansrätten, vi står upp för den höga biologiska mångfald som är beroende av stränderna. Vi står upp för strandskyddet.

Nyheter på Miljöpartiet tar strid för allemansrätten och stranskyddet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter