Medborgardialog

Utveckla medborgardialogen

Klyftan mellan medborgaren och de förtroendevalda måste minska. För att uppnå ett större engagemang i samhällsutvecklingen vill Miljöpartiet bjuda in till medborgardialog så att alla människor får möjlighet att få dela med sig av sina idéer och erfarenheter.

Miljöpartiet vill

Inflytande

Medborgare känner en starkare och djupare relation till sin närmiljö om de varit med och format den, vilket kan utvecklas genom exempelvis demokratiska mötesprocesser eller olika former av medborgarförslag. År 2012 fanns ingen budget för medborgardialog. 2013 budgeteras 1 miljon kronor i kommunchefens förslag. Vi anser att detta ska prioriteras ytterligare. Det är under 2013 som kommunen ska göra grundarbetet med att se över omfattningen, målsättningar och starta igång medborgardialogen på riktigt, för att härigenom få fram innovativa förslag och väl förankrade beslut där medborgare fått komma till tals.

Om kommunens ambition är att en medborgardialog ska komma igång och att arbetet ska kunna tas till vara under 2013, anser vi i Miljöpartiet att 1 miljon kronor är en för liten satsning. Tidpunkten för en välutvecklad medborgardialog är rätt, om vi ser till hur långt processerna har gått med Täbys utvecklingsområden. Längre fram har inte medborgarna lika stor möjlighet att delta i den demokratiska processen. Miljöpartiet budgeterar därför 2 miljoner kronor, för att medborgardialogen ska omsättas i konkreta åtgärder. Vi anser också att medborgarförslag ska kunna skickas in till kommunen och fördelas per ansvarig nämnd för att sedan på nämndsammanträde lyftas för information och diskussion om vidare hantering.

Nyheter på Utveckla medborgardialog

Täby, 15 april 2013

MP-missnöje mot plan för galoppen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter