För ett bättre och mer hållbart Tidaholm – Valmanifest 2022

Vi vill ha mindre snack och mer verkstad i politiken. Därför består vårt valmanifest av 20 skarpa förslag – redo att genomföras!

Är du orolig över världsläget och klimatet?

Med rätt politik kan krisberedskap och klimatomställning gå hand i hand. I Tidaholm vill vi:

1. Öka inköpen av lokalt producerad mat, vilket bidrar till en ökad självförsörjning av livsmedel.
2. Ersätta kommunens fossildrivna fordon med antingen el, HVO eller biogas. Bra för klimatet och sätter stopp för rysk olja.
3. Sätta upp solceller på alla kommunens byggnader, vilket gör energiförsörjningen tryggare och mindre priskänslig.
4. Säkerställa att alla beslut som fattas ligger i linje med kommunens koldioxidbudget.
5. Förbjuda investeringar som ger ökade klimatutsläpp.
6. Inrätta ett klimatråd, med bred representation från näringsliv, föreningar och organisationer, för att främja omställningen i hela samhället.

Vill du att landsbygden ska leva och utvecklas?

En levande landsbygd är en förutsättning för den gröna omställningen. I Tidaholm vill vi:

7. Att man ska kunna bo på landet även som äldre. Vi vill att Lindängen behålls som särskilt boende.
8. Behålla landsbygdsskolorna och utveckla dem utifrån lokala möjligheter och initiativ. Tack vare Miljöpartiet kunde nedläggningen av Fröjereds skola och förskolan i Madängsholm stoppas.
9. Satsa på etablering av nya gröna jobb, vilket gynnar både klimat och landsbygd.
10. Se till att laddinfrastruktur för elbilar byggs ut i hela kommunen, inte enbart i tätorten.

Vill du stoppa rivningshysterin i Tidaholm?

Kultur- och miljövärden måste väga tyngre än ekonomi. I Tidaholm vill vi:

11. Bevara stationsområdets byggnader och utreda möjligheten att utveckla Godsmagasinet till saluhall och allaktivitetshus – en mötesplats för alla åldrar.
12. Stoppa rivningen av VB-huset som finns i detaljplanen.
13. Inte riva eller sälja Solviks äldreboende. Att renovera är mer klimatsmart.

Är du ung och känner att politikerna inte lyssnar?

Ett Tidaholm med framtidstro måste prioritera de unga. I Tidaholm vill vi:

14. Inrätta ett ungdomsfullmäktige där ungdomar får medverka i kommunens utveckling.
15. Satsa på Kulturskolan och föreningsverksamhet för unga.
16. Att det ska finnas lättillgängliga mensskydd på skolornas toaletter.

Vill du att det ska vara lätt att leva hållbart?

Klimatomställningen innebär förändringar. Med smart politik kan vi samtidigt få det bättre. I Tidaholm vill vi:

17. Inrätta en Fritidsbank – ett ”bibliotek” för sport- och fritidsutrustning. Konceptet finns på över hundra platser i landet och gynnar både miljö och folkhälsa.
18. Bygga fler cykelbanor. Tätorten har möjlighet att bli en riktig cykelstad. Cykelbana till Ekedalen ska byggas och vi vill även utreda cykelbana till Fröjered.
19. Köpa in mer ekologiska livsmedel. Målet ska vara minst 60 procent, i enlighet med Sveriges livsmedelsstrategi.
20. Motarbeta Västtrafiks plan att lägga ner busslinjer, samt arbeta för att återetablera kollektivtrafik till Jönköping.

Relaterade nyheter

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter