Klimatkrisen måste lösas nu

Miljöpartiet har de skarpa förslagen för ett hållbart Tidaholm

Förra året fick Tidaholms kommun, efter en motion från oss i Miljöpartiet, en koldioxidbudget. Denna ger oss svart på vitt våra förutsättningar i den pågående klimatomställningen. Enligt de experter på Chalmers Industriteknik som tagit fram koldioxidbudgeten har vi i Tidaholm de senaste 20 åren släppt ut ca 1,1 miljoner ton koldioxid. Den totala återstående budgeten – så mycket koldioxid som vi får släppa ut för all framtid – är ca 300 000 ton. Gör vi inga förändringar kommer hela budgetutrymmet att vara slut om bara fem år. Låt dessa siffror sjunka in en stund.

Det är hög tid att gå från ord till handling. Därför har vi i Miljöpartiet i vårt valmanifest fokuserat på 20 skarpa förslag som alla bidrar till ett mer hållbart och bättre Tidaholm. Det är konkreta förslag som kan genomföras här och nu. Alla förslag handlar inte om klimatet – för det hållbara samhället handlar såklart om mycket mer!

En grön omställning måste ske inom alla typer av verksamheter, såväl kommunalt som privat. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att det går att ställa om till ett hållbart samhälle som samtidigt blir bättre för oss alla. Tidaholms kommun ska förbli en fantastisk plats att bo på, med hög service, god välfärd, stort kultur- och fritidsutbud, levande landsbygd och invånare som trivs och mår bra. Men det måste ske inom planetens gränser.

Det finns många win-win-situationer att ta vara på i omställningen. Det självklara exemplet är energieffektivisering som ger både lägre energiförbrukning och minskad kostnad, men listan kan göras lång. Vi vill till exempel sätta upp solceller på alla kommunens byggnader, vilket inte bara ger lägre klimatavtryck utan även tryggare och mindre priskänslig el. Vi vill se en särskild satsning på etablering av gröna jobb, vilket inte bara gynnar klimatet utan även landsbygdens utveckling. Vi vill stoppa rivningshysterin – att renovera byggnader är betydligt mer klimatsmart och samtidigt bevarar vi viktiga kulturvärden. Fler cykelbanor ger inte bara minskad biltrafik utan även en säkrare trafiksituation och trevligare stadsmiljö. Genom att inrätta en Fritidsbank (ett ”bibliotek” för sport- och fritidsutrustning) kan vi gynna både miljön genom minskad konsumtion och folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet. Detta är en handfull exempel på hur vi med smart politik kan skapa både en bättre och mer hållbar kommun. Läs alla våra 20 förslag här.

Tidaholms kommun behöver minska sina utsläpp med 14 procent per år för att ta sin del av ansvaret för minskade utsläpp. Sätter vi in åtgärder omgående och lyckas plana ut kurvan kan vi nå nollutsläpp år 2045. Gör vi ingenting kommer vi att ha ett panikläge redan inför nästa val. Det är med andra ord under denna kommande mandatperiod som frågan avgörs. En grön röst är viktigare än någonsin!

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter