Jobb i Tidaholm

En satsning på gröna jobb skulle gynna klimatet och miljön och samtidigt bidra till nya jobb. Arbetstillfällena kan finnas inom många verksamheter, som jordbruk, skogsbruk, tillverkning av hållbara material och produkter, besöksnäring, eller tjänster av olika slag.

Förberedda tomter och snabb handläggning anser vi är viktigt för att gynna företagsetableringar i kommunen. Goda förbindelser med de större orterna i regionen är avgörande för såväl in- som utpendling. Att återetablera busstrafik till Jönköping är viktigt för Tidaholms attraktivitet.

Kommunens satsning på unga kommunutvecklare är mycket positiv och något vi vill behålla.

Vi vill utveckla centrumhandeln genom fortsatt samverkan mellan förvaltning och handlare. Vi vill utreda möjligheten att skapa en saluhall för lokal matförsäljning.

På ett nationellt plan vill Miljöpartiet förenkla för anställning, dela på jobben med sänkt arbetstid och förenkla för ungdomar att få arbete. Det ger goda effekter också här i Tidaholm.

Nyheter på Jobb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter