Kollektivtrafik

Väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att hela Tierps kommun ska kunna utvecklas och för att vara en attraktiv kommun att leva i och flyta till.

Tierps kommun har mycket bra kollektivtrafik, men den kan utvecklas ytterligare. Vi arbetar nu för att anropsstyrd kollektivtrafik ska utvecklas för områden som ligger längre från centralorterna. Vi vill att att alla kommunens skolbarn ska ha busskort och fritidskort som gäller i kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: