Valmanifest 2018-2022

MILJÖPARTIET I TIMRÅ JOBBAR FÖR ATT TIMRÅ KOMMUN, SKA BLI EN KOMMUN SOM INTE FÖRBRUKAR DE RESURSER, SOM HÖR TILL FRAMTIDA GENERATIONER

-  genom att satsa på fossilfria transporter.

-  genom att främja klimatsmart boende, tex uppvärmning med solceller, bygga hus i trä, och i övrigt använda miljövänliga material.

-  genom att stötta kommunens invånare och företag, så att det blir enkelt att vara klimatsmart, tex genom sopsortering, återbruk, främja närproducerat och minska överkonsumtion.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL SATSA PÅ BARN OCH UNGA

-  genom att minska antal barn i skolkalasser och förskolegrupper, så att personalen har större möjlighet att se och stötta varje enskilt barn, utifrån det barnets behov.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL SATSA PÅ DE ÄLDRE

-  genom olika alternativ till boenden för äldre ….stora ….små ….mycket service…. lite service, och alla med stor variations-möjlighet, utifrån personliga önskemål.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL ÖKA INFLYTTNINGEN TILL KOMMUNEN, FÖR ATT HA EKONOMI ATT GENOMFÖRA DOM SATSNINGAR VI JOBBAR FÖR

- genom att marknadsföra Timrå kommuns unika läge, i naturskön miljö, med pendlingsavstånd till Sundsvall och Härnösand.

-  genom att satsa på miljövänlig, lättillgänglig kommunikation, som är billig för resenären. Både inom kommunen och till Sundsvall och Härnösand.

-  genom att främja utveckling av- och tillgänglighet till - alla de vackra platser som finns inom kommunen.

-  genom att stötta företag och arrangemang som ger Timrås invånare och turister och möjlighet att njuta av Timrås vackra natur.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL SKAPA EN TRYGG OCH KULTURRIK LIVSSITUATION, FÖR ALLA INVÅNARE I KOMMUNEN

-  genom att skapa mötesplatser där människor kan umgås över gränser, och få uppleva och utöva olika slags kulturella aktiviteter och sportaktiviteter.

-  genom att motverka segregation, både när det gäller boende-områden och i alla kultur- och sportaktiviteter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: