Politik som gör skillnad i Timrå

För en framtid att längta till!

Vi vill skapa ett samhälle som är hållbart, som värnar om såväl människan som naturen, nu och i framtiden. Våra förslag för Timrå kommun bidrar till att skapa ett hållbart samhälle för alla.

Med det menar vi inte bara att uppfylla de globala miljömålen. Hållbarhet betyder också ekonomisk och social rättvisa på lokal nivå. Vi vill att det som vi alla gör utifrån var och ens förmåga ska kännas meningsfullt och vara en del i en helhet som ger en tro på framtiden. Våra norrländska tillgångar ska nyttjas i solidaritet med naturen och de människor som påverkas i närområdet, vilket betyder mindre pengar till globala företag och superrika.
Detta kommer att märkas i vår vardag genom att vi kan använda mer tid åt våra familjer och fritidsintressen, vare sig det handlar om trädgårdsodling, fiske, jakt, musik eller att renovera sin veteranbil. Vi vill att alla ska kunna röra sig i kommunen på ett enkelt och prisvärt sätt, med eller utan bil. Vi vill tillgängliggöra vår unika natur och göra kommunen till den mest attraktiva att bo eller etablera sitt lokala företag i.

Vi vill:
👫 🎓💚 få trygga barn genom många utbildade pedagoger och andra vuxna i förskola/skola och färre antal barn per grupp
♥ 💚 satsa på de årsrika – genom möjlighet att välja alternativ till bostad, med mycket eller
lite service, stor eller liten boendeyta och friskvårdskort till alla pensionärer
🎨🎼 🏼‍♀📓🏂🎭 erbjuda barnen en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter för fysisk aktivitet och eget skapande
🏻 🚶 ♥ bygga cykel- och gångbana över deltat och förbi Timrå kyrka, för folkhälsan, för att minska utsläppen, för barnens och allas vår säkerhet
♥🩺 🚑 verka för ett bättre samarbete mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor
🌳 🍓 🍏🥕🥔 skapa odlingslotter och fruktträdgårdar i kommunens parker och allmänningar
🚇🚐🚕 förbättra kollektivtrafiken och utveckla anropstrafik med kort förbeställning i glesbygd.
🌲🏠💚 öka användningen av trä i kommunala byggprojekt
🐟🐟bygga vandringsmöjligheter för fisk förbi kraftverken
🚢 🐟 förbjuda rovfiske som förstör strömmingsbestånden 🌱 🚜🥛🥕🥔 upphandla närodlat/ekologiskt, för att säkra kommunens självförsörjningsförmåga och stötta lokala odlare
🌞 ♻ 💚 fylla kommunens tak med solpaneler och koppla solvärmeanläggningar till fjärrvärmenätet för att spara på bioenergin, för säkrare energiförsörjning
🌲💚 bedriva ett hållbart skogsbruk och bevara skyddsvärd skog
🐝🌻💚 ge hotade arter skydd, genom att inventera vår natur, skapa skydd och på ett hållbart sätt visa på de skatter som finns i kommunen, för oss som bor här och för de som kommer på besök
🌲 ♻ 💚 införa regional återbäring för lokalt producerad sol-, vind, och vattenkraft, som bidrar till hela Sveriges energiförsörjning

Aktuellt i Timrå

Timrå, 30 augusti 2018

Valmanifest 2018-2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Daniel Helldéns Almedalstal 2024

MP: En valfrihetsreform för skogsägarna

Statsministern KU-anmäls av MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Kontakta oss

Följ oss gärna på facebook: www.facebook.com/mptimra