Valmanifest 2018-2022

Valmanifest 2018-2022

MILJÖPARTIET I TIMRÅ JOBBAR FÖR ATT TIMRÅ KOMMUN, SKA BLI EN KOMMUN SOM INTE FÖRBRUKAR DE RESURSER, SOM HÖR TILL FRAMTIDA GENERATIONER

–  genom att satsa på fossilfria transporter.

–  genom att främja klimatsmart boende, tex uppvärmning med solceller, bygga hus i trä, och i övrigt använda miljövänliga material.

–  genom att stötta kommunens invånare och företag, så att det blir enkelt att vara klimatsmart, tex genom sopsortering, återbruk, främja närproducerat och minska överkonsumtion.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL SATSA PÅ BARN OCH UNGA

–  genom att minska antal barn i skolklasser och förskolegrupper, så att personalen har större möjlighet att se och stötta varje enskilt barn, utifrån det barnets behov.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL SATSA PÅ DE ÄLDRE

–  genom olika alternativ till boenden för äldre ….stora ….små ….mycket service…. lite service, och alla med stor variations-möjlighet, utifrån personliga önskemål.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL ÖKA INFLYTTNINGEN TILL KOMMUNEN, FÖR ATT HA EKONOMI ATT GENOMFÖRA DOM SATSNINGAR VI JOBBAR FÖR

– genom att marknadsföra Timrå kommuns unika läge, i naturskön miljö, med pendlingsavstånd till Sundsvall och Härnösand.

–  genom att satsa på miljövänlig, lättillgänglig kommunikation, som är billig för resenären. Både inom kommunen och till Sundsvall och Härnösand.

–  genom att främja utveckling av- och tillgänglighet till – alla de vackra platser som finns inom kommunen.

–  genom att stötta företag och arrangemang som ger Timrås invånare och turister och möjlighet att njuta av Timrås vackra natur.

 

MILJÖPARTIET I TIMRÅ VILL SKAPA EN TRYGG OCH KULTURRIK LIVSSITUATION, FÖR ALLA INVÅNARE I KOMMUNEN

–  genom att skapa mötesplatser där människor kan umgås över gränser, och få uppleva och utöva olika slags kulturella aktiviteter och sportaktiviteter.

–  genom att motverka segregation, både när det gäller boende-områden och i alla kultur- och sportaktiviteter.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter