MP-motion förändrar hållbarhetsarbetet i Tjörn

MP-motion förändrar hållbarhetsarbetet i Tjörn

Miljöpartiets motion om en Agenda 2030-organisation inom Tjörns kommun röstades på torsdagskvällen igenom i kommunfullmäktige. ”Det här är mycket positivt för Tjörn, människorna som lever här och för de som kommer hit”, säger Tanja Siladji Dahne, gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige för MP.
Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, syftar bl.a. till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett bra skydd för planeten och dess naturresurser.

 

"Vi vet alla att vi står inför väldigt stora utmaningar, globalt, nationellt och lokalt. Kommunen behöver därför arbeta med de tre hållbarhetsperspektiven, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet, på ett synkroniserat och effektivt sätt, i samarbete och samverkan.", säger Tanja Siladji Dahne, gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige för MP.

 

Hon fortsätter: ”En förvaltnings strävan att jobba med ett eller några av de globala målen kan inte förhindras eller motverkas av att en annan verksamhets arbete med ett annat mål. Vi måste därför jobba strategiskt, långsiktigt och sammanhållet inom kommunen. Därför är därför väldigt positivt att kommunfullmäktige ikväll röstade för MP Tjörns motion".

 

Motionen säger att:

 

– kommunen ska utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ, där redan befintliga strateger har en given plats, och att kommunen rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg. Detta med syfte att säkerställa att alla hållbarhetsperspektiven synliggörs och synkroniseras.

 

– detta organ ska ges mandat till att arbeta koncernövergripande och motverkar att vi (förvaltningarna, nämnderna och de kommunala bolagen) fastnar våra stuprör.

 

”Det här var en delseger och ett steg i rätt riktning. Men, nu måste vi alla kavla upp ärmarna och börja arbeta, lite annorlunda, mer i samverkan, för planeten och miljön och för både nuvarande och kommande generationer, avslutar Tanja Siladji Dahne.

Relaterade nyheter

Södermanland, 6 juli 2022

Linus Lakso om kärnkraft, Sveriges radio P4 Sörmland

Västmanland, 5 juli 2022

Regional valkompass

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter