Varför vi inte röstade på någon oppositionsrådskandidat

Varför vi inte röstade på någon oppositionsrådskandidat

Vid kommunfullmäktigemötet på Tjörn torsdagen den 13 december uppstod ett läge där det fanns två kandidater till rollen som oppositionsråd. Socialdemokraternas Benny Andersson eller Sverigedemokraternas Martin Johansson. Eftersom Socialdemokraterna har ett samarbete med Tjörnpartiet och har lagt en gemensam budget tillsammans med dem, innebär en röst på Socialdemokraterna i det här fallet att vi även ställer oss bakom Tjörnpartiet. Tjörnpartiet är ett parti vars huvudmål är "att se till att politikerna i Tjörns kommun sköter sig och att inga enskilda kommer i kläm" vilket i sig är ett mål som är bra. Tyvärr så har detta inneburit att många processer stannat upp då beslut har överklagats, vilket bland annat påverkat stöd till våra nyanlända. Dessutom har tjänstepersoner angripits och politiker hängts ut på ett högst odemokratiskt sätt som inte främjar ett öppet klimat. Socialdemokraternas samarbete med Tjörnpartiet resulterar i att vi inte kan tänka oss att rösta på dem till en så viktig post som oppositionsrådsposten.

Sverigedemokraternas ideologi och grundsyn står väldigt långt från våran och det är otänkbart för Miljöpartiet att stötta dem. Vi röstade därför på varken eller, och lade ner våra röster. Genom andra partiers röster gick oppositionsrådsposten därefter till Sverigedemokraterna. Vi har därefter blivit anklagade för att stötta Sverigedemokraterna vilket naturligtvis inte är sant. Som Miljöpartister går vi rakt på vår ideologi och kan inte tänka oss att rösta på något av alternativen. Det kan vara besvärligt i det korta perspektivet, men i det långa loppet vet alla vad man kan vänta sig av oss.

 

Vad man också kan förvänta sig av oss är att vi tänker att fortsätta föra en öppen och transparent politik. Vi strävar också efter ett debattklimat i tjörnpolitiken där det finns plats för diskussion, där det är högt i tak och där vi kan bemöta varandra respektfullt. Där finns en del att förbättra tycker vi. Det finns ingen anledning till att stämningen ska vara så här hätsk på kommunfullmäktigemöten i liten kommun där alla vill jobba för öns bästa. Användandet av personangrepp och härskartekniker bjuder inte in till ett verkligt delande av åsikter och utgör ingen bra arbetsmiljö för våra politiker. Vi märker att många andra också önskar ändra på debattklimatet till det bättre och hoppas på samarbete med andra tjörnpolitiker!

 

Styrelsen i Miljöpartiet Tjörn

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter