Äldre och funktionsnedsatta ska känna trygghet

Lyssna

och erbjudas en värdig kommunal omsorg och möjlighet till ett rikt socialt liv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: